Yoksulluk nafakasının kaldırılması davasında kadının yaşama şekli ve hamileliği konusu üzerinde durulmalıdır- Yargıtay Kararı

Yoksulluk nafakasının kaldırılması davasında kadının yaşama şekli ve hamileliği konusu üzerinde durulmalıdır

Mahkemece kocanın nafakanın kaldırılması talebinin çocuk için verilen iştirak nafakasının kaldırılması talebi olarak nitelenip incelendiği anlaşılmaktadır.

Kocanın talebi iştirak nafakasına yönelik olmayıp; yoksulluk nafakasının kaldırılmasına yöneliktir. Alman uzman psikolog raporunda, davacı-davalı kadının bir başkası ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile olduğu şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir.

Bu nedenle, mahkemece psikolog raporundaki kadının yaşama şekli ve hamileliği konusundaki açıklamanın üzerinde durularak, gerekirse bu hususun davacı- davalı kadından isticvaben (HMK. md.169) sorulması ve bu istem konusunda tarafların gösterdikleri deliller değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken; bu konuda yanlış niteleme ve eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/2444, K. 2011/16066.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 10:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.