Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

ANKARA

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR:

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
  • X Aile Mahkemesinin X esas, X karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına ve davalı yararına X TL yoksulluk nafakası
    verilmesine karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı X günü kesinleşmiş bulunmaktadır.
  • Davalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra öğretmen olarak X Lisesinde çalışmaya başladı. (Getirtilecek belge: 1) Davalının yeterli ve düzenli bir geliri olduğundan yoksulluğunun ortadan kalkması sebebiyle lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                       : Nüfiıs aile kayıt tablosu, boşanma karan, maaş bordrosu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 175, 176.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davalı yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER
(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Boşanma kararı
  • Vekaletname

GETİRTİLECEK BELGELER:

1- X Lisesi Müdürlüğünden davalının getirtilecek maaş bordrosu.

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 10:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.