Yoksulluk Nafakası Talebi Dava Dilekçesi

Yoksulluk Nafakası Talebi Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU: Yoksulluk Nafakası Verilmesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1) Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

2) Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle X 1. Aile Mahkemesinin X esas, X karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı X günü kesinleşmiş bulunmaktadır. Boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını istediğimiz için boşanma davası içerisinde yoksulluk nafakası (TMK md 175) talebinde bulunmamıştık.

3) Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı ve davacı boşanma sonucu yoksulluğa düşmüş olduğundan (Ekli belge: 3) (Getirtilecek belge: 1) davacı için süresi içerisinde yoksulluk nafakası (TMK md 175) talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, ekonomik ve sosyal durum raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 175, 178.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacı için aylık 500 TL yoksulluk nafakasının (TMK md 175) davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.


EKLİ BELGELER:
(HMK md 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- Boşanma kararı.
3- Tanık listesi
4- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK md 121, HMK md 195, HMK md 197 f. II, III)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 17:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.