Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi

Kas 23, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

İdarenin savunmasının alınmaksızın Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

Adana Nöbetçi İdare Mahkemesi Yargıçlığına

Davacı:

Davalı: Belediye Başkanlığı

Dayanak belge: … Belediye Başkanlığı … tarih … sayılı encümen kararını içeren belge

Tebliğ tarihi.:

Konu: ilgili encümen kararlarının ve yıkım kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebimizin ibrazıdır

Açıklamalar..:

K. mahallesi M. caddesi no:WW. adresinde  H. İ. Ö. ait  3370 ada 1118 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda müvekkil  XX.TİC.LTD.ŞTİ kiracı olarak bulunmaktadır.

Söz konusu mecurun yan kısmında 183/1 numarataj da  bulunan imara aykırı çitler ve sundurma sebebiyle (EK-1) Cimer sistemi üzerinden bir çok şikayet başvurusunda bulunulmuş ve söz konusu şikayetlerde sehven müvekkilin kiracı olarak bulunduğu  mecur’a ait 183 numarataj üzerine yapılmış olup iş bu sebeple müvekkil  bir çok zarar uğramış ve söz konusu maddi hata sebebiyle davalı idare tarafından yanlış işlem tahsis edilmiştir.

Şöyle ki;

Davalı idare tarafından söz konusu mecura ilişkin 22.08.2019 tarih 1301 sayılı, 22.08.2019 tarih 2202 sayılı,15.09.2019 tarih 1311 sayılı Encümen kararları ile yıkım kararı alınmışsa da iş bu karar taşınmaz sahibi H. İ. Ö.’ nın ikamet adresine usulüne uygun tebliğ edilmemiş olup söz konusu hukuka aykırı karara karşı başvuru ve itiraz hakkı sağlanamamış olmakla birlikte kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi sebebiyle hukuki bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Davacı idarenin söz konusu hukuka aykırı kararı “9575.41-420-10-115” sayılı yazısıyla “…İmar Kanunun 32.maddesi ve 40.madesine göre belediyemizce 24.01.2020 tarih saat:10:00 da yıkımı yapılacak olup; anılan tarih ve adreste hazır bulunulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.” Denilerek mecurun yıkım işlemini gerçekleştireceği hususu asıl şikayetlere konu olan yapının üzerine 16.01.2020 tarihinde yapıştırılmıştır (EK-2).İdarenin hukuka aykırı kararı tarafımızca 16.01.2020 tarihinde öğrenilmiştir. Akabinde tarafımızca taşınmaz yurtdışında bulunan sahibi H. İ. Ö.. ile ve vekili ile görüşülmüş ve ilgili idari işlemlerin kendilerine usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, ilgili adresin mernis adresleri ve ikamet adresleri olmadığı bu sebeple davalı idarenin mecura ilişkin herhangi bir yıkım kararı alamayacağı, aksi taktirde davalı idarenin hukuka aykırı işlem yapacağı ve bu sebeple taraflarınca herhangi bir hukuki yola başvurunun gerek olmadığı hususu tarafımıza ısrarla bildirilmiştir.

Davalı İdarece de görüşüldüğünde ilgili tebliğatların usulüne uygun yapıldığı ve  bildirilen günde mecurun ve diğer yapıların yıkımı işleminin gerçekleştirileceği hususu tarafımıza bildirilmiştir.

Davalı İdare tarafından ilgili encümen kararların içeriklerinin ve tebliğat işlemlerinin hukuka uygun olduğu husus bildirilmişse de söz konusu işlem hukuka aykırı olup taşınmazın yıkımı gerçekleştirildiğinde davacı müvekkil telafisi imkansız zararlara uğrayacak mecurda yapmış olduğu iş sebebiyle ekonomik kayba uğrayacak ve mecura yapmış olduğu tadilat ve yatırımlar boşa gidecektir.

Kaldı ki söz konusu mecur 1992 yılında yapılmış olup ilgili elektrik aboneliği evrakı dilekçemiz (EK-3) sunuyor ve müvekkil tarafından ilgili mecura yapılan tadilatlar imara aykırılık teşkil etmemekte olup aksine yapıya imara uygun tadilatlar yapılmış ve akabinde davalı idarece  Ekim 2019 tarihinde davacı müvekkil e iş yeri açma ruhsatı verildiği huşunu bildiririz. Bu sebeple ilgili encümen kararıyla ilgili taşınmazın yıkılacağı kararı açıkça çeliştiği ve yapının imara uygun olması sebebiyle idarenin kararının hukuka aykırı olduğunu bildiririz.

Hal böyle iken davacı müvekkilin kiracısı bulunduğum taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi davacı müvekkile telafisi imkansız maddi ve manevi zararalar vereceği , yıkım işleminin bitişikte bulunan binaların statiğini bozacağı , hukuka aykırı idari işlem sebebiyle kamunun zarara uğrayacağı hususu aşikar olup  yıkım kararının iptalini sağlamak amacıyla iş bu davayı ama zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL DELİLLER…:

3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat,Yönetmelik,2577 sayılı idari Yargılama Usulü  Kanunu,

SONUÇ VE TALEP…: Yukarıda açıklanan nedenlerle … adresinde  … ait  3370 ada 1118 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda müvekkil  X.X.TİC.LTD.ŞTİ kiracı olarak bulunmaktadır.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.