Yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yolda itiraz etmemiş olması koşulu yeni yasada yer almamıştır- Yargıtay Kararı

Nis 23, 2020 | Boşanmanın Tanıma ve Tenfizi

Yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yolda itiraz etmemiş olması koşulu yeni yasada yer almamıştır

Davacı Almanya mahkemesince verilen boşanma kararının tenfizine ve tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “yabancı ilamda Türk Hukukunun uygulanmadığı” gerekçe gösterilerek talep reddedilmiştir.

Tenfız isteğine ilişkin bu dava 16.10.2009 tarihinde açılmıştır. Bu tarihten önce 12.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 54. maddesinde tenfiz karan verilebilmesinin şartlan yeniden düzenlenmiş; bu Kanunun 64. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 2675 sayılı Yasanının 38. maddesinin (e) bendindeki “yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfizine bu yolda itiraz etmemiş olması” koşulu yeni yasada yer almamıştır. Mahkemece yürürlükte bulunan 5718 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak delillerin bu çerçevede değerlendirilip, ulaşılacak sonuç uyannca karar verilmesi gerekirken, yürürlükten kaldırılmış olan yasa hükümlerinin nazara alınıp yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2011/3422, K. 2011/22184.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank