Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yolda itiraz etmemiş olması koşulu yeni yasada yer almamıştır- Yargıtay Kararı

Yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yolda itiraz etmemiş olması koşulu yeni yasada yer almamıştır

Davacı Almanya mahkemesince verilen boşanma kararının tenfizine ve tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “yabancı ilamda Türk Hukukunun uygulanmadığı” gerekçe gösterilerek talep reddedilmiştir.

Tenfız isteğine ilişkin bu dava 16.10.2009 tarihinde açılmıştır. Bu tarihten önce 12.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 54. maddesinde tenfiz karan verilebilmesinin şartlan yeniden düzenlenmiş; bu Kanunun 64. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 2675 sayılı Yasanının 38. maddesinin (e) bendindeki “yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfizine bu yolda itiraz etmemiş olması” koşulu yeni yasada yer almamıştır. Mahkemece yürürlükte bulunan 5718 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak delillerin bu çerçevede değerlendirilip, ulaşılacak sonuç uyannca karar verilmesi gerekirken, yürürlükten kaldırılmış olan yasa hükümlerinin nazara alınıp yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2011/3422, K. 2011/22184.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 02:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.