Bir Sayfa Seçin

Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                                               :

                              

VEKİLİ                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU                                : Veraset belgesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

X İcra Dairesi ekte sunulan yetki belgesi ile………….esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ………………..TC kimlik numaralı …………….’a ait veraset ilamının çıkarılması yönünde tarafımıza yetki verilmiştir.

Müteveffa X , X, Esas sayılı icra dosyamızda borçlu iken 14.12.2017 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçılarının icra takibine dahil edilerek onlara karşı icra takibine devam edilecektir. Bu yüzden ekte sunulan yetki belgesi uyarınca müteveffanın veraset ilamının düzenlenerek tarafımıza verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER                              : Yetki belgesi, vekaletname sureti, nüfus kayıt örneği ve her türlü sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER    : TMK ve İlgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yukarıda adı belirtilen müteveffaya ait veraset ilamının çıkarılarak tarafımıza verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.  03.04.2019

                                             

                                                                                                                                              Talepte Bulunan Vekili

                                                              

EK:

Yetki Belgesi ve Vekaletname Sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız