Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ                                               : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU : Veraset belgesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

X İcra Dairesi ekte sunulan yetki belgesi ile………….esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ………………..TC kimlik numaralı …………….’a ait veraset ilamının çıkarılması yönünde tarafımıza yetki verilmiştir.

Müteveffa X , X, Esas sayılı icra dosyamızda borçlu iken 14.12.2017 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçılarının icra takibine dahil edilerek onlara karşı icra takibine devam edilecektir. Bu yüzden ekte sunulan yetki belgesi uyarınca müteveffanın veraset ilamının düzenlenerek tarafımıza verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER                             : Yetki belgesi, vekaletname sureti, nüfus kayıt örneği ve her türlü sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve İlgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yukarıda adı belirtilen müteveffaya ait veraset ilamının çıkarılarak tarafımıza verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.  03.04.2019

Talepte Bulunan Vekili

EK:

Yetki Belgesi ve Vekaletname Sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.