Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

 

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                                               :

                              

VEKİLİ                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU                                : Veraset belgesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

X İcra Dairesi ekte sunulan yetki belgesi ile………….esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ………………..TC kimlik numaralı …………….’a ait veraset ilamının çıkarılması yönünde tarafımıza yetki verilmiştir.

Müteveffa X , X, Esas sayılı icra dosyamızda borçlu iken 14.12.2017 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçılarının icra takibine dahil edilerek onlara karşı icra takibine devam edilecektir. Bu yüzden ekte sunulan yetki belgesi uyarınca müteveffanın veraset ilamının düzenlenerek tarafımıza verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER                              : Yetki belgesi, vekaletname sureti, nüfus kayıt örneği ve her türlü sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER    : TMK ve İlgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yukarıda adı belirtilen müteveffaya ait veraset ilamının çıkarılarak tarafımıza verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.  03.04.2019

                                             

                                                                                                                                              Talepte Bulunan Vekili

                                                              

EK:

Yetki Belgesi ve Vekaletname Sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.