Yerel Mahkemenin Verdiği Görevsizlik Kararı Örneği

Yerel mahkemenin önüne gelen dosyada kendisi hakkında görevsizlik kararı verdiğine dair mahkeme kararı örneği.


T.C.

SAMSUN

( ). İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/76…

KARAR NO: 2015/82…

HAKİM: S.K. 45…

KÂTİP: M.L. 672…

DAVACI: SGK Bakanlığı Ankara

VEKİL: Av. T. R. T., Adresi

DAVA: Alacak

DAVA TARİHİ: …/•• 72015

KARAR: Görevsizlik

KARAR TARİHİ: ..7…72015

İDDİA :

Davacı taraf, dava dilekçesinde, babası (C.G’ den dolayı) SGK’ dan yetim aylığı almakta iken, evlenmesi nedeniyle .. 7- – 72013 tarihinden itibaren haksız ve yersiz tahsil olunan toplam 18.000 TL’nin istirdâden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:

Usûlüne uygun tebligata rağmen davalının, davaya cevap vermediği ve duruşmalara katılmadığı görülmüştür.

GEREKÇE:

5521 Sayılı Yasaya göre İş Mahkemelerinin görevi sınırlanmışür. Davaya konu uyuşmazlık, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, görevli Mahkeme Asliye
Hukuk Mahkemesi olup, Mahkememizin görevsizliğine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmışür.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere;

 • Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE;
 • Davada Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğuna,
 • HMK 20. maddesi uyarınca mahkememizin görevsizlik kararımn kesinleşmesi halinde 2 hafta içerisinde ilgililerin mahkememize müracaatı ile dosyanın yetkili ve görevli Samsun Nöbetçi
  Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine;
 • Kararın kesinleşmesinden itibaren HMK 20/ son cümlesine göre 2 hafta süresi içerisinde ilgili dosyanın mahkemeye gönderilmesi için müracaat edilmemesi halinde “davanın açılmamış sayılmasına” karar verileceği hususunun ihtarına (ihtarat yapıldı);
 • Davacı tarafından yapılan harç ve yargılama giderleri konusunda yetkili mahkeme tarafından karar verilmesine;
 • HMK’nun 323/1- ğ maddesine göre vekâlet ücreti yargılama giderlerinden sayıldığından; aynı Kanunun 331/2 maddesine göre görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra
  davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceği anlaşılmakla, davalı lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına;

Dair, davacı kurum vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, davacı vekili yönünden hükmün tefhimden, davalı yönünden ise hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usûlen anlatıldı …/.. ./2015

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.