Yerel Mahkemenin Verdiği Görevsizlik Kararı Örneği

Yerel mahkemenin önüne gelen dosyada kendisi hakkında görevsizlik kararı verdiğine dair mahkeme kararı örneği.


T.C.

SAMSUN

( ). İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/76…

KARAR NO: 2015/82…

HAKİM: S.K. 45…

KÂTİP: M.L. 672…

DAVACI: SGK Bakanlığı Ankara

VEKİL: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVAAlacak

DAVA TARİHİ: …/•• 72015

KARAR: Görevsizlik

KARAR TARİHİ: ..7…72015

İDDİA :

Davacı taraf, dava dilekçesinde, babası (C.G’ den dolayı) SGK’ dan yetim aylığı almakta iken, evlenmesi nedeniyle .. 7- – 72013 tarihinden itibaren haksız ve yersiz tahsil olunan toplam 18.000 TL’nin istirdâden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:

Usûlüne uygun tebligata rağmen davalının, davaya cevap vermediği ve duruşmalara katılmadığı görülmüştür.

GEREKÇE:

5521 Sayılı Yasaya göre İş Mahkemelerinin görevi sınırlanmışür. Davaya konu uyuşmazlık, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, görevli Mahkeme Asliye
Hukuk Mahkemesi olup, Mahkememizin görevsizliğine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmışür.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere;

  • Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE;
  • Davada Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğuna,
  • HMK 20. maddesi uyarınca mahkememizin görevsizlik kararımn kesinleşmesi halinde 2 hafta içerisinde ilgililerin mahkememize müracaatı ile dosyanın yetkili ve görevli Samsun Nöbetçi
    Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine;
  • Kararın kesinleşmesinden itibaren HMK 20/ son cümlesine göre 2 hafta süresi içerisinde ilgili dosyanın mahkemeye gönderilmesi için müracaat edilmemesi halinde “davanın açılmamış sayılmasına” karar verileceği hususunun ihtarına (ihtarat yapıldı);
  • Davacı tarafından yapılan harç ve yargılama giderleri konusunda yetkili mahkeme tarafından karar verilmesine;
  • HMK’nun 323/1- ğ maddesine göre vekâlet ücreti yargılama giderlerinden sayıldığından; aynı Kanunun 331/2 maddesine göre görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra
    davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceği anlaşılmakla, davalı lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına;

Dair, davacı kurum vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, davacı vekili yönünden hükmün tefhimden, davalı yönünden ise hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usûlen anlatıldı …/.. ./2015

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.