Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder- Yargıtay Kararı

Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesine göre haksız olarak bir akit devlet ülkesinden diğerine götürülen veya haksız olarak diğer akit devlet ülkesinde alıkonulan çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilebilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış, velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın mevcut olması durumunda da, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya haksız alıkonulduğu Devlet’te tanınması ve tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Sözleşmeye göre çocuğun yerinin değiştirilmesinin haksız olarak nitelendirilebilmesi için, çocuğun yerinin değiştirilmesi veya alıkonulmasının, mutad meskeninin bulunduğu Devlet hukuku uyarınca bir kişiye veya bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak üzere tevdi edilmiş olan velayet hakkının ihlal edilmesi suretiyle gerçekleşmiş olması ve ihlal edilmiş olan velayet hakkının yer değiştirme ve alıkoyma vakasının gerçekleştiği sırada fiilen kullanılmakta veya bu vaka gerçekleşmese idi kullanılacak olması gerekmektedir. Sözleşme, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlama amacıyla akdetilmiştir.

Müşterek çocuk Beyza 17.07.2006 doğumludur. Babanın velayet hakkı ihlal edilerek, bu çocuğun anne tarafından Türkiye’de haksız olarak alıkonulduğu dosyadaki delillerden anlaşılmaktadır. Davacı babanın, bulunduğu ülke makamına başvuru anında çocuğun haksız olarak alıkonulması tarihinden itibaren geçen süre bir yıldan azdır.(Söz. md. 12/1) Çocuğun iadesi talebinin reddedilmesini gerektiren şartlar bulunmamaktadır. O halde davanın kabulü gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 20.07.2011, E. 2010/22571, K. 2011/12691.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 15:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.