Bir Sayfa Seçin

T.C.

….

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 201.. / …

Müdürlüğünüz dosyası kapsamında verilen ../../…. tarihli karar neticesinde ../../… tarihli satışın düşürülmesine karar verilmiştir. Açıklanan nedenlerle, haczedilen menkul malların paraya çevrilmesi için yeniden satış günü verilmesini talep ederim.

Saygılarımla… ../../201.. 

Alacaklı : …

Borçlu : ..

Alacaklı Vekili

                                                                                                                                                     Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi