Yeniden Müzekkere Yazılması Talebi ve Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Yeniden Müzekkere Yazılması Talebi ve Dilekçesi

Yeniden Müzekkere Yazılması Talebi ve Dilekçesi

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                   : 

KONUSU : Ara  kararı  gereği  gelen yazı cevapları hakkında açıklamada bulunulması ve yeniden müzekkere  yazılması talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR          :

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz davanın X tarihinde, yapılan “ön inceleme” duruşmasının  (3) no’lu ara kararı gereğince, tarafımıza gelen yazı cevapları ve atik kayıtları ile ilgili beyanlarımızı sunmak üzere iki haftalık süre verilmişti.

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı’ndan Gelen Yazı Cevaplarına Karşı Beyan

Mahkemeniz ön inceleme aşamasında, tensip kararıyla, dava dilekçemizde açıklamalarında yer verdiğimiz üzere, davanın taraflarının kök murisi Me…..’in babası Süle…. ve Annesi Ay…..’nin iskan ve atik kayıtlarının celbi için Devlet Arşivleri Başkanlığına yazı yazılmasına karar verilmiş ve Mahkemeniz kaleminizin X tarih ve X E. Sayılı müzekkere ile ara kararın infazı için müzekkere yazılmıştı.

İlgi İdare, X tarih ve X sayılı yazı cevabında “X adlarına kayıtlı taşınmazların çıkartılarak gönderilmesi talep edilmektedir…” şeklinde istem özetlendikten sonra devamında, “X Köyü Özel İdare Defterleri Başkanlığımıza intikal etmediği için talebiniz karşılanamamıştır…” şeklinde cevap verildiği, tespit edilmiştir.

Bu durum üzerine, tarafımız, X tarihli talep dilekçesiyle, durumu ve karışıklığı aktardıktan sonra; Mahkemeniz tarafından ilgili kuruma ilgi tutularak yazılacak yazıda; “X“ yerine, dava dilekçemizde yer verdiğimiz gibi “muris ……………….’ in babası S……… annesi A…..” ibaresine yer verilmesi; X tarihli ilgi yazıda “B…. İli, Merkez İlçesi İr….. Köyü Özel İdare Defterlerinin nereden temin edileceği? Veyahut hangi kurumda olabileceğinin; yine Devlet Arşivlerinden özellikle “iskan, muhacir ve atik kayıtların istenmesi” talep olunmuştu.

Mahkemeniz kalemi, bu talebimizi de karşılamak üzere, bu kez X tarih ve X sayılı yazıyla yeniden müzekkere yazmış ve yazı içeriğinde “Muris Me……E…N’in babası Süley…. ve annesi Ay… adlarına X tarih 92 ve 95 numarada kayıtlı X Köyü X mevkii X parsel sayılı taşınmaza ait tüm kayıtların çıkartılarak mahkememize gönderilmesi, Bu…. İli, merkez ilçesi İr…. köyü Özel İdare defteleri ve vergi kayıtlarının nerede olabileceği veyahut hangi kurumda olabileceğinin ve İskan, Muhacır ve Atik kayıtlarının çıkartılarak İVEDİ olarak gönderilmesi…” şeklinde yeniden müzekkere yazmıştır.

Bahsi geçen muhatap Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, bu ikinci müzekkereye yazdığı X tarih ve X sayılı cevapta, yine Mahkemenizin delil ve bilgi toplama amacını karşılamaktan uzak, eksik ve yetersiz bir cevap vermiştir.

Nitekim, bahsi geçen yazıda ilgili kurum, “…Başkanlığımıza intikal eden muhacir ve iskan kayıtları üzerinde yazınızda verilen bilgilere göre yapılan araştırma neticesinde adı geçen ve ailesine ait muhacir veya iskan kaydına rastlanmamıştır. Muhacir olarak gelen tüm aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin Başkanlığımıza gönderilmesi halinde muhacir ve iskan kaydı talebiniz yeniden araştırılabilecektir…” şeklinde nüfus kayıtlarının gönderilmesini istedikten sonra, aynı yazının devamında “…Başkanlığımızda taşınmazlarla ilgili Özel İdare vergi kayıtları bulunmaktadır. Ancak X Köyü Özel İdare vegi kayıt defterleri Başkanlığımıza intikal etmemiştir. Atik kayıtları ise Başkanlığımızda mevcut değildir…” şeklinde önceki cevap müzekkeresine benzer “yetersiz” ve “yargılamayı sürüncemede bırakacak” bir açıklamada bulunmuştur.

Gelinen noktada;  T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı’na bir kez daha müzekkere yazılarak, öncelikle davanın taraflarının murisi X ayrı ayrı (muris M…..E…..EN’in üst soyunun nüfus kayıtları) vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin çıkarılıp, müzekkereye eklenmesini; yine yazılacak müzekkereye bir kez daha istendiğine dair (TEKİD mahiyetinde) açıklamaya da yer verilerek “X köyü Özel İdare defteleri ve vergi kayıtlarının nerede olabileceği veyahut hangi kurumda olabileceğinin” bir kez daha yazı ile sorulmasına karar verilmesini, Mahkemenizden arz ve talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.      

Mahkemenizin bilgisine saygı ile arz olunur. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.