Yeni Malikin KDV Yükümlüsü Olmaması Durumunda Kiracının Ödemesi Gereken Kira Bedeli Nasıl Etkilenir? – Yargıtay Kararı: Esas : 2017/1390 Karar : 2017/1046

Mar 1, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Yeni Malikin KDV Yükümlüsü Olmaması Durumunda Kiracının Ödemesi Gereken Kira Bedeli Nasıl Etkilenir?

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2017/1390
Karar : 2017/1046
Tarih : 09.02.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dilekçesinde; davalı kiracının 2012 Nisan ayı ile Ağustos ayları kira parasını aylık 545 TL eksik ödediğini, son dönemde eski malike aylık 3.250 TL kira bedeli ödendiğini, sözleşmedeki artış oranına göre 01.04.2012 tarihinden itibaren aylık 3.575 TL kira bedeli ödenmesi gerektiğini, davalı hakkında başlatılan icra takibine haksız itiraz ettiğini belirterek davalının itirazının iptalini istemiştir.

Davalı, önceki malik kiraya verene net kira ve KDV ödendiğini, davacı yeni maliğin KDV yükümlüsü olmadığı ancak Devlete ait KDV yi de tahsil etmek istediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacının KDV yi davalıdan tahsil edemeyeceği, davalının ödemesi gereken net kira bedelinin 3.061 TL olduğu, davalının 3.030 TL ödediği ancak uyuşmazlığın eksik kira bedeli ödenmesinden değil, KDV kesintisinden kaynaklandığı, davacının KDV alacağı isteyemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Takipte dayanılan ve hükme esas alınan 01.04.2009 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin aylık kira bedelinin net olup kira KDV’sinin kiracıya ait olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşme davalı kiracı ile önceki malik şirket arasında imzalanmıştır. Davacı yeni malik kiralananı 08.02.2012 tarihinde satın almıştır. Kiralananı satın alan davacı gerçek kişi olmakla, kiracının KDV ödeme sorumluluğu satın alma tarihinden itibaren ortadan kalkmış bunun yerine stopaj ödeme yükümlülüğü gündeme gelmiştir. Davacı yeni malik belirtilen bu esasa dayalı olarak eksik ödenen 2012 Nisan ile Ağustos ayları kira bedelinin tahsili için 16.08.2012 tarihinde başlattığı icra takibinde 2.725 TL kira farkı alacağının tahsilini istemiştir. Kira ilişkisinin devamı sırasında sözleşmeye konu taşınmazın el değiştirmesi ile birlikte önceki malikin kurumlar vergisine tabi bir mükellef iken, satın alma ile birlikte yeni malikin kurumlar vergisine değil, gelir vergisine tabi olması halinde yeni malike ödenecek kira parası net kira bedeli ve onun stopajıdır. Bu durumda Mahkemece, yukarıda anlatılan ilkeler ışığında kiraya veren yönünden KDV yükümlülüğünün kalkarak stopaj yükümlülüğünün doğmuş olması dikkate alınarak ödenmesi gereken net kira bedeli tespit edilerek net kira bedeli+stopaj bedeli hesaplandıktan sonra sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yeni Malikin KDV Yükümlüsü Olmaması Durumunda Kiracının Ödemesi Gereken Kira Bedeli Nasıl Etkilenir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.