Yeni İnfaz Düzenlemesi ve Virüs Nedeniyle Tahliye Talebi Dilekçesi

Yeni İnfaz Düzenlemesi ve Virüs Nedeniyle Tahliye Talebi Dilekçesi

…. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

… CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

SANIK:

MÜDAFİİ                 :Av.

KONU                      :15.04.2020 Tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanun düzenlemesinin ilgili maddeleri ve devam eden COVİD-19 salgını dikkate alınarak müvekkilin tahliyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Esas numarası belirtilen dosyanız kapsamında yağma, yağmaya teşebbüs suçlamalarıyla müvekkilimiz …………..’nın yargılandığı davada X tarihindeki duruşmada Yağma suçlamasıyla X YIL hapis cezası verilmiştir.

İstinaf incelemesine dönük istinaf nedenlerimizi içerir dilekçemiz daha önce verildiğinden bu ayrıntılara tekrar girilmeyecek olup, X Tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanun düzenlemesinin ilgili maddeleri ve devam eden COVİD-19 salgını dikkate alınarak müvekkilin tahliyesine ilişkin talep gerekçelerimiz şu şekildedir :

X tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunla, infaz kanunlarında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda ;

7242 sayılı kanunun 48. maddesiyle 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinde yapılan değişiklik ile “koşullu salıverilme süreleri” değiştirilmiş ve mahkum olunan cezanın üçte ikisi yerine YARISI olarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 7242 sayılı kanunun 53. Maddesi ile 5275 sayılı kanuna eklenen GEÇİCİ 9. MADDE ile de ; “… Toplam hapis cezası 10 yıl ve daha fazla olanların 3 ayını kapalı ceza ve infaz kurumlarında geçirmiş hükümlülerden iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza ve infaz kurumlarına ayrılmalarına 1 yıl ve daha az süre kalanların, talepleri halinde açık ceza ve infaz kurumlarına gönderilebileceklerine ” ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Müvekkilin mahkumiyetine ilişkin karar, istinaf dilekçemizde de açıklandığı üzere bir çok yönden bozulması gereken bir karar mahiyetindedir.

Yeni yapılan düzenlemeyle de mahkumiyete esas suçlara ilişkin cezaların “yatar” kısmında indirim yapılmış, açık ceza ve infaz kurumlarına geçişler ve denetimli serbestlik hükümlerinde lehe düzenlemeler yapılmıştır.

Müvekkilin aldığı cezanın miktarı ve dosyanın henüz istinaf aşamasında bulunuyor olması ve muhtemelen devamında Yargıtay aşaması için de beklenecek olması ve süreçte geçecek süreler dikkate alındığında tutuklu değil adli kontrol hükümlerine bağlı olarak tahliye edilmesinin önünde bir engel yoktur. Adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı yönünde bir tespit de yoktur.

Ayrıca Pandemi boyutunda devam eden Covid-19 salgını sürecinde halen ….. Kapalı Cezaevinde 200’e yakın kişinin aynı koğuşlarda kaldığı dikkate alındığında, müvekkilin hayat hakkının hiçbir güvencesi olmadığı ortadadır.

Halen cezaevlerinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığı, revir ve doktor muayene taleplerinin çok geç karşılandığı ve Covid-19’a yakalanması halinde (ki müvekkil kronik rahatsızlıkları nedeniyle risk grubundadır) mevcut şartların ve bu şartlarda kalmak zorunda bırakılışının da sorumluluğu doğacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak hususlar bir arada değerlendirilerek müvekkilin adli kontrol hükümlerine bağlanmak suretiyle TAHLİYESİNE karar verilmesini müdafii olarak arz ve talep ederiz. tarih

Sanık Müdafii

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.