Anasayfa » DİLEKÇELER » Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği


T.C.

ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ                            : ………….. (T.C.K.No: ………….)

                                                  Adres: ……………… 

VEKİLİ                                    : Av. …………

                                                  Adres: ………….

ŞÜPHELİ                               : …………… (T.C.K.No:……………..)

                                                  Adres: ………………                                  

SUÇ                                         : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ                          : …………..

KONU                                    : Şüpheli hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan (TCK. 289) gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR                     :

 

1 – Tarafımızca borçluya karşı, Ankara ….. İcra Müdürlüğü’nün 2016/……E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır.

 

2 – İcra takibinin kesinleşmesi ile dosya borçlusu ………. adına kayıtlı menkul malların haczi maksadıyla borçlunun mahalline gidilmiştir.

 

3 – 1 adet ……. marka dikiş makinası, 1 adet …….. marka dikiş makinası ve 1 adet ……… marka overlok makinası, fiilen haczedilerek, İİK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, yediemin sıfatıyla borçlu …………… teslim edilmiştir.(Ek-1)

 

4 – Daha sonra tarafımızdan, söz konusu mahcuzların satışı talep edilmiş, İcra Müdürlüğünce ……….. günü, saat 11.15 – 11.18 saatleri arası satışa karar verilmiştir.

 

5 – Şüpheliye, menkul satış ilanı, ………. bizzat icra dairesinde tebliğ edilmiş ancak satış günü şüpheli tarafından, kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzları getirme ücreti dosyaya yatırılmasına rağmen satış mahalline getirilmemiştir. Dolayısıyla da İcra Müdürlüğü’nce satışın düşürülmesine karar verilmiştir.

           Tüm bu nedenlerle şüphelinin cezalandırılması amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER          : 5237 S. TCK  m. 289, CMK, İİK ve ilgili sair tüm mevzuat.

 

DELİLLER                             : Ankara … İcra Md.lüğünün 2016/…… E. Sayılı takip dosyası ve tüm yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler doğrultusunda,

  • Kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzu satış mahalline getirmeyerek satışın düşmesine neden olan ve
  • Böylece 5237 sayılı kanunun 289. maddesini ihlal eden şüphelinin eylemine uyan 5237 S. K. 289 uyarınca cezalandırılması için,
  • Gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 19.10.2018

 

                                                                                  Şikayetçi Vekili

                                                                                          Av. …………..

 

EKLER                              :

  • …………. tarihli haciz tutanağı
  • ….. İcra Md.lüğü’nün …………. tarihli satışın düşürülmesi hakkındaki kararı
  • Vekaletname Örneği

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi