Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yediemin Ücretinin Kamu Üzerinde Bırakılması Dilekçesi

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ

Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                       :Adalet Bakanlığı Ceza Genel Müdürlüğü Kararları Gereği, ………… Sulh Ceza Mahkemesince, İadesine Karar Verilen Teknenin, Yedi Emin Ücretinin Hesaplanarak, Ücretin Kamu Üzerinde Bırakılması Talebidir.

AÇIKLAMALAR        :

  1. Müvekkilime ait, …………………. bandıralı tekne …/…../……. tarihinde ……………………….. işletmesinden çalınmış ve öğrenmemiz ile birlikte ………………… Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ……../……. soruşturma numarası ile, ilgililer hakkında suç duyurusun da bulunulmuş ve soruşturma halen ilgili savcılıkta derdest olarak devam etmektedir.
  2. Soruşturmanın devamı esnasında , savcılık makamınca ilgili sahil güvenlik birimleri ile yapılan yazışmalarda, çalıntı teknenin, yine ………………. Cumhuriyet Savcılığının ………./……….. Soruşturma sayılı dosyası ile müsaderesine karar verildiği ve sahil güvenlik birimlerince yedi emine teslim edildiği anlaşılmıştır.
  3. Yapılan soruşturma neticesin de müsadere edilen teknenin karışmış olduğu, suç ile müvekkilimin ilişiğinin bulunmadığı anlaşılmak ile yine sayın savcılık makamına yaptığımız itiraz yerinde görülerek, ilgili teknenin müvekkile iadesi talep edilmiş ve sayın savcılık makamının, …………………. Sulh Ceza mahkemesinden, teknenin sahibine iadesi ve müsadere kararının kaldırılması talep edilmek ile ………………….. Sulh Ceza Mahkemesi ……../…….. D.İş sayılı kararı ile teknenin müvekkilime iadesi yönünde karar verilmiştir.
  4. İade işlemi için yine …………. Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili sahil güvenlik komutanlığına yazı ile talimat vermiş fakat teknenin teslim edildiği yedi emin
  5. Teknenin iadesi için resmi yedi emin ücretlerinin çok üzerinde para talep etmekte ve tekneyi iadeden imtina etmektedir.
  6. Savcılık makamınca Adalet Bakanlığı Ceza Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya cevaben, Yedi emin ücretinin mahkemelerce belirleneceği ve belirlenen ücretinde kamu üzerinde kalacağına dair görüş bildirmesi üzerine iş bu talepte bulunma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda belirttiğimiz nedenler ile, öncesinde müsadere edilip sonrasında yine sayın mahkemece sahibine iadesine karar verilen teknenin, Adalet Bakanlığı Ceza Genel Müdürlüğü Kararları Gereği, Yedi Emin Ücretinin Hesaplanarak, Ücretin Kamu Üzerinde Bırakılması yönünde karar verilmesini vekaleten saygılarım ile arz ve talep ederim. …./…../……

Talepte Bulunan Vekili

Av. Saim İncekaş

Deliller :

…………. Cumhuriyet Savcılığının 2016/10……/…….. Soruşturma.

…………… Cumhuriyet Savcılığının ……../…….. Soruşturma.

…………. Sulh Ceza Mahkemesinin ……./…… D.İş

Adalet Bakanlığı Ceza Genel Müdürlüğü Yazısı.

Ek : Onaylanmış Vekalet Sureti.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.