Yediemin İstifa Dilekçesi Örneği

Yedieminlikten İstifa Dilekçesi


ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Adana İcra Müdürlüğü’nün …………. esas sayılı dosyası kapsamında daha önce çalışmakta olduğum ……………… ait …………… Ayakkabı isimli dükkana ………………. adresindeki işyerinde ……….. tarihinde yapılan haciz işleminde;

Muhtelif renk, ebat ve numaralarda (35) kutu içerisinde her kutuda (1) çift ayakkabı haczedilip tarafıma yediemin olarak bırakılmıştır. Söz konusu işyerinden ayrıldığım için muhafaza görevini yerine getirmemin imkansız olduğu sebebiyle yedieminlik görevine son verip, yedieminlik görevimin ……………. TC kimlik numaralı …………. devredilmesini Müdürlüğünüzden saygılarımla arz ve talep ederim.

       YEDİEMİN

Yedieminlikten İstifa Dilekçesi

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

YEDİEMİNLİKTEN

İSTİFA EDEN:

ALACAKLI:

AÇIKLAMALAR   :Yukarıda numarası yazılı dosyanızda …./…./2020 tarihinde yapılan hacizde bir kısım menkul mallar haczedilerek yediemin sıfatı ile tarafıma bırakılmış idi.

Bu kere , başka şehirde işe girdiğim için gerekçesiyle  Yedieminlik görevini yerine getiremez hale düştüm. Yedieminlik görevimden istifa ettiğimi , mahcuz malların halen .…………………………………..…… Çankaya / Ankara adresinde teslime hazır olduğunu …./…./20.. tarihine kadar gelinip teslim/muhafaza altına alınmaz ise sözkonusu mallardan kaynaklı herhangibir sorumluluğum bulunmayacağını ifade etmek isterim.

Durum bilgilerinize saygı ile sunulur. tarih

                                                                           Yediemin

EKİ    :Kimlik fotokopisi

Adana İcra Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.