Yasal olarak birleştirilmesi usulen mümkün bulunmayan davaların birleştirilmiş olması halinde, mahkemece, talep üzerine veya kendiliğinden her aşamada ayrılmasına da karar verilebilir- Yargıtay Kararı

Yasal olarak birleştirilmesi usulen mümkün bulunmayan davaların birleştirilmiş olması halinde, mahkemece, talep üzerine veya kendiliğinden her aşamada ayrılmasına da karar verilebilir

Davacı tarafından üçüncü kişi Bekir’e karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde genel hükümlere dayanılarak bağımsız olarak açılan manevi tazminat davası boşanma davasıyla birleştirilmiştir. Bağlantı sebebiyle birleştirme, ancak aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış olan davalar bakımından söz konusu olur
(HMK md 166/1).

Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu ve bu mahkemede açılmış bulunan bir dava ile aile hukukundan doğan ve aile mahkemesinde veya “bu sıfatla” asliye hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir davanın birleştirilerek birlikte görülmesi olanaklı değildir. Yasal olarak birleştirilmesi usulen mümkün bulunmayan davaların birleştirilmiş olması halinde, mahkemece, talep üzerine veya kendiliğinden her aşamada ayrılmasına da karar verilebilir (HMK.m. 167). O halde davacı tarafından davalı Bekir’e karşı açılan “aile mahkemesinin” görevine girmeyen manevi tazminat davasının tefrik edilerek bu davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekirken, aile hukukundan kaynaklanmayan bu davaya da “aile mahkemesi” sıfatıyla bakılması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 09.09.2015, E. 2015/591, K. 2015/15370)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 17:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.