Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar

Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar?

Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş bulunan EMKR‘nin; kuruluşu ile sona ermesi arasında geçen süreyi kapsadığı kuşkusuzdur. Bu sürenin genelde evlilik birliğinin fiilen devam ettiği bir zamana eşit olması gerekmekte ise de bazı nedenlerle, bu iki sürenin birbirlerine denk düşmediği haller de ortaya çıkabileceğinden; söz konusu rejimin başlangıç ve sona eriş olgularının ayrı ayrı incelenmesi zorunlu bulunmaktadır.

Adana’da uzman boşanma avukatı Saim İncekaş bu konuyla ilgili şöyle bir söz zikretmiştir; “Katılma rejiminin başlama tarihinin bilinmesi; hangi malların edinilmiş hangilerinin kişisel mal olduğunun saptanması açısından önemlidir.”

Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı

Bütün mal rejimleri ancak evlenme olgusuyla varlık kazanabilecekleri için. EMKR’nin de doğal başlangıcının evlenmenin gerçekleşme tarihi olacağı açıktır. Ancak eşler arasında vuku bulacak anlaşmalar ya da uyuşmazlıklara bağlı olarak mal rejimlerinin başlangıç tarihlerinin de değişebilecekleri kuşkusuzdur. Onun için EMKR(Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi)’nin başlangıç tarihinin bu olgulara göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektir.

Evlenme Tarihi TMK nun 142. maddesinde belirtildiği üzere; “Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur’ Bu cevap anı; aynı zamanda evlilik tarihidir. Bu tarihten sonra, evlenen kimseler kanunun benimsediği “Eş” sıfatını kazanırlar. Yine TMK nun 202. maddesine göre ise; “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanması asılıdır.” Yani eşlerin, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini kabul etmiş olmamaları halinde; evlilik anından itibaren eşler arasında yasal mal rejimi olan EMKR yürürlüğe girer. Bu arada belirtmek gerekir ki; TMK’nun 203. maddesine göre: mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce yapılabilirlerse de; bu sözleşmeler ancak evli kimseler arasında hüküm ifade edebileceklerinden, evlilikten önce düzenlenmiş olsalar bile yine ancak, evlenme tarihinden itibaren yürürlüğe girebileceklerdir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.