Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar

Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar?

Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş bulunan EMKR‘nin; kuruluşu ile sona ermesi arasında geçen süreyi kapsadığı kuşkusuzdur. Bu sürenin genelde evlilik birliğinin fiilen devam ettiği bir zamana eşit olması gerekmekte ise de bazı nedenlerle, bu iki sürenin birbirlerine denk düşmediği haller de ortaya çıkabileceğinden; söz konusu rejimin başlangıç ve sona eriş olgularının ayrı ayrı incelenmesi zorunlu bulunmaktadır.

“Katılma rejiminin başlama tarihinin bilinmesi; hangi malların edinilmiş hangilerinin kişisel mal olduğunun saptanması açısından önemlidir.”

Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı

Bütün mal rejimleri ancak evlenme olgusuyla varlık kazanabilecekleri için. EMKR’nin de doğal başlangıcının evlenmenin gerçekleşme tarihi olacağı açıktır. Ancak eşler arasında vuku bulacak anlaşmalar ya da uyuşmazlıklara bağlı olarak mal rejimlerinin başlangıç tarihlerinin de değişebilecekleri kuşkusuzdur. Onun için EMKR(Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi)’nin başlangıç tarihinin bu olgulara göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektir.

Evlenme Tarihi TMK nun 142. maddesinde belirtildiği üzere; “Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar.

Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur’ Bu cevap anı; aynı zamanda evlilik tarihidir. Bu tarihten sonra, evlenen kimseler kanunun benimsediği “Eş” sıfatını kazanırlar. Yine TMK nun 202. maddesine göre ise; “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanması asılıdır.” Yani eşlerin, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini kabul etmiş olmamaları halinde; evlilik anından itibaren eşler arasında yasal mal rejimi olan EMKR yürürlüğe girer. Bu arada belirtmek gerekir ki; TMK’nun 203. maddesine göre: mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce yapılabilirlerse de; bu sözleşmeler ancak evli kimseler arasında hüküm ifade edebileceklerinden, evlilikten önce düzenlenmiş olsalar bile yine ancak, evlenme tarihinden itibaren yürürlüğe girebileceklerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.