Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar

Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar?

Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş bulunan EMKR‘nin; kuruluşu ile sona ermesi arasında geçen süreyi kapsadığı kuşkusuzdur. Bu sürenin genelde evlilik birliğinin fiilen devam ettiği bir zamana eşit olması gerekmekte ise de bazı nedenlerle, bu iki sürenin birbirlerine denk düşmediği haller de ortaya çıkabileceğinden; söz konusu rejimin başlangıç ve sona eriş olgularının ayrı ayrı incelenmesi zorunlu bulunmaktadır.

Adana’da uzman boşanma avukatı Saim İncekaş bu konuyla ilgili şöyle bir söz zikretmiştir; “Katılma rejiminin başlama tarihinin bilinmesi; hangi malların edinilmiş hangilerinin kişisel mal olduğunun saptanması açısından önemlidir.”

Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı

Bütün mal rejimleri ancak Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın