Yasadışı Bahis Nasıl Şikayet Edilir?

Yasadışı bahis nasıl şikayet edilir, şikayet dilekçesi nasıl hazırlanır?

Yasadışı Bahis Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN (MÜŞTEKİ)    :

VEKİLİ                                 :

ŞÜPHELİ                              : … içerik sağlayıcısı/sağlayıcıları

SUÇ                                       :Yasa dışı bahis oynatmak (7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Madde 5)

D.KONUSU                          : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve eylemine uyan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Tarafımızca yapılan inceleme neticesinde,                           .com adresinde, …’da faaliyet gösteren Limited şirketi tarafından organize edilen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarına Türkçe olarak erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlandığı ve bunun oldukça gelişmiş teknik sistemlerden ve yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinden de yardım alınmak suretiyle hiyerarşik bir yapılanma ile işlenmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde;

“Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar, oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

“Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

“Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen fiili ve hukuki durum nedeniyle ,                      .com içerik sağlayıcılarının 7258 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca cezalandırılmaları ve bu maddede tanımlanan suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması amacıyla Başsavcılığınıza suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve her türlü yasal mevzuat hükümleri.

HUKUKSAL DELİLLER  : Ekte sunulan bilgi ve belgeler ile her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU                : Yukarıda belirtilen nedenlerle, yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını; eylemlerine uyan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca cezalandırılmalarını ve …. adresine erişimin engellenmesini  adına arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 08:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.