Bir Sayfa Seçin

Yasadışı Bahis Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                         

İTİRAZ EDEN                    :

VEKİLİ                               : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

İTİRAZ KONUSU               : X TARİH , X Karar defteri sıra numaralı idari para cezası.

CEZA MİKTARI                : 

TEBLİĞ TARİHİ                : 

KONU                                   : Kesilen İdari para cezasının usul ,hak, yasaya aykırı olmasından kaynaklı olarak iptali isteminden ibarettir.                                             

                                                          

AÇIKLAMALAR

 

  1. X Tarihli idari yaptırım karar tutanağını tebliğ aldım. Kararda hiç anlam veremediğim şekilde tarafıma bahis oyunları oynamam sebebiyle idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu idari para cezasına sebep olarak da X tarihinde yapmış olduğum havale işlemleri gösterilmiştir.

  2. X tarihli havale işleminin sebebi X isimli şahsa olan borcumu ödemektir. Söz konusu havalenin açıklamaları da bunu doğrulamaktadır.(EK-1) Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararlarında da görüleceği üzere “ Havale, kural olarak bir borç ödeme vasıtasıdır.”(EK-2). Havalenin borç olarak değil de bahis oynama amacıyla yapılması durumunda en azından bununla ilgili bir emarenin olması gerekmektedir. Evrensel hukuk kurallarından olan “şüpheden sanık yararlanır “ ilkesi göz ardı edilerek ispatlanmamış ve delillendirilememiş bir iddia sebebiyle şahsıma yüksek meblağlı bir ceza verilmiştir.

  3. Ceza hukukuna egemen ilkelere ortada bir suç ,kabahat olabilmesi için maddi unsur manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurlarının hepsinin olayda birlikte olması gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ortada şahsıma isnat edilebilecek suç , kabahat teşkil eden bir fiil yoktur. Suç işleme veya hukuka aykırı bir amaç ve saikle kastla hareket etmem söz konusu değildir. Havale işlemlerimi yaparken kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak hareket etmedim. Borcumu ödeme amacıyla yaptığım bir havale işlemi sebebiyle şahsıma idari para cezası kesilmiştir.

  4. İdarenin şahsıma usulsüz ve hakkaniyete aykırı olarak kesmiş olduğu idari yaptırım cezasını her ne kadar bu dilekçeyle itiraz etmiş olsam da hak kaybına neden olmamak amacıyla yasal süre içerisinde idari para cezasını ödedim. Vergi dairesi alındı belgesi ekte yer almaktadır. (EK-3)

  5. Yapmış olduğu bu ödemenin kararın iptalinden sonra yasal faiziyle beraber tarafımı ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM            :Arz ve izah edilen ve sayın mahkemenin resen nazarı dikkate alacağı sair sebeplerle Kanuna, usule ve iyi idare ilkesine aykırı olan bu  idari yaptırım para cezasının kaldırılarak iptaline karar verilmesini ve yapmış olduğum ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber tarafıma ödenmesine kara verilmesini  arz ve talep  ederim.

 EK-1 :   12/07/2017 Tarihli havaleler

 EK-2 :   Yargıtay 13.HD 2013/11284 E. 2013/24182 K.

 EK-3 :    Vergi dairesi alındısı  

                                                                                                    İtirazda Bulunan

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız