Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği

Vasi-Kişiler Hukuku

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -1-

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi

Sayın Hakimliğine

Davacı                :

Vekili                  : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

Davalı                 : Nüfus Müdürlüğü

Dava                   : Yaş düzeltme

 

Açıklamalar       :

1-) Müvekkil, X ilinin X Köyünün X Cilt, Hane  ,aile sıra 46  numarasında nüfusa kayıtlıdır.

2-) Müvekkilin gerçek doğum tarihi 15.06.1989 olmasına rağmen nüfus kayıtlarında 15.06.1987 olarak gözükmektedir. Ancak her nasılsa gerçek doğum tarihi kayıtlara geçmemiştir.

3-) Doğum evde olduğu için zamanında kayıtlara geçmemiş olup, görünüşü ve kemik yapısı da gerçek yaşını doğrulayacaktır.

4-) Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır. Müvekkilin yaşının gerçeğe uygun olmasında hukuki menfaati vardır.

5-) Söz konusu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler        : TMK sair yasal mevzuat

Deliller                        : Nüfus kaydı, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü delil.

Sonuç ve İstem          : Açıkladığımız nedenlerle;

 • Davamızın kabulü ile müvekkilin nüfus kaydında geçen 1987 doğum tarihinin 1989 olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini sayın mahkemeden vekaleten arz ve talep ederiz.

EK:

1- Vekaletname

2- Nüfus aile kayıt tablosu

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN…………….. : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ……………………………….. : Avukat Adı ve Soyadı- Adres-Tel

MADDİ İLGİLİ…………………….. : Nüfus Müdürlüğü

KONU………………………………….: Müvekkilin doğrum tarihinin … olarak düzeltilmesi ve tescili talebidir.

AÇILAMALAR…………………….. :

 • Müvekkil…., şuan Ankara Barosuna bağlı …sicille serbest Avukatlık yapmakta olup …/…/…tarihinde Kadirli ilçesine bağlı…köyünde doğmuştur. Doğduğu güne ait çekilen fotoğrafm alt kısmında da bu tarih, fotoğrafçı tarafından yazılmıştır(Ek-l, Nüfus Kaydı, Ek-2, Fotoğraf, Ek-3, Mesleki Belge).
 • Köy yerinde doğumun gerçekleşmesi ve belirtilen yıllarda teknolojinin de bu kadar gelişmemiş olması nedeniyle, müvekkil 2 yıl boyunca nüfusa kaydettirilmemiştir.
 • Daha sonra müvekkilin kardeşi …, …/…/….tarihinde doğmuştur. Bunun üzerine müvekkilin babası, her ikisini birlikte aynı doğum tarihi (müvekkilin kardeşinin doğum tarihi) olan …./…./… . tarihi üzerinden nüfusa kaydettirmiştir.
 • Müvekkil ile kardeşi ikiz olmadığından aynı tarihte doğması mümkün değildir. Bu husus sayın mahkemenizce yaptırılacak sağlık kurulu incelemesi sonucunda tespit edilebilecektir.
 • Ayrıca müvekkil, kardeşinden 2 yıl önce okula başlamış olup ekte sunulan kayıtlardan da bu husus anlaşılmaktadır. Resmi kayıtlara göre müvekkil, 5 yaşında ilkokul öğrenimine başlamıştır. Bu ise mümkün değildir.
 • Müvekkil, birçok kurum sınavında yaş nedeniyle engellerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle gerçek doğum tarihinin tespiti ile tescili için sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER…………………………… :

1- Nüfus Kayıtları,

2- Tanık Anlatımları,

3- Sağlık Raporu,

4- Okul Kayıtları ve sair yasal deliller

Tanıklar:

 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel

HUKUKİ SEBEPLER………………. : NHK 36 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP…………………..: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle; haklı davamızın kabulü ile müvekkil….’in doğum tarihinin … olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ekler:

 • Vekâletname,
 • Nüfus Kayıtları,
 • Öğrenci Belgeleri,
 • Fotoğraflar,

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Yaş Değiştirme Avukatı

Doğum Tarihi Değiştirme Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI              :

VEKİLİ               :

DAVALI               : ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                 : Doğum tarihinin düzeltilmesi talebi

AÇIKLAMALAR          :

1-) Müvekkilim … aile sıra no ile nüfusa kayıtlıdır. Müvekkilimizin doğum tarihi Nüfus cüzdanın da yazan 01/01/1954 dir. (GERÇEK DOĞUM TARİHİ : 13/04/1953 )

2-) Müvekkilim  …..’yi 13/04/1953 TARİHİNDE annesi evde doğum yapmıştır. Doğum olayı gerçekleştiği sıra da; Müvekkilin babası … yaylasında para kazanmak için çalışıyormuş. O zamanlar maddi anlam da çok zor durum da olan Müvekkilimin AİLESİ başkalarının verdikleri ile geçiniyordu.

3-) Doğum olayı olduğu sırada Müvekkilin babası burada olmadığı için ve şimdi ki gibi iletişim araçları da olmadığı için , Müvekkilin babası aylar sonra yayladan geldiğin de doğumu öğrenmiş ve yine parasızlıktan ve yokluktan nüfus kayıt işlemlerini hemen gerçekleştirmemiştir.

4-) Müvekkilimin doğumu ile ilgili olarak Müvekkilimin ANNESİ hep şunu anlatırmış ; ‘SEN DOĞDUĞUN ZAMAN … ÖLMÜŞTÜ. Bir taraftan insanlar onun cenazesi ile uğraşıyorlardı. Cenazeye gidip ordan gelenlerde oluyordu.’  Müvekkilimi annesi hep bunu anlatmıştır. Müvekkilimin ANNESİ HAYATTADIR.

5-) Müvekkilin annesi sürekli müvekkile bunu anlatır olmuştur. Zamanın da PARASIZLIKTAN MUHTAÇLIKTAN senin doğumun ile başkaları ilgilendi, baban başım da bile yoktu, nüfusa da başka bir tarih  yazdırdık, şeklin de anlatmaktadır. Müvekkilin annesi yaşlanmıştır ve bu olayı sürekli olarak dile getirir olmuştur. Biz çok yokluk gördük oğlum senin doğumunu bile yanlış yazdırdılar diye söylenmektedir.Müvekkilin annesinin de içine oturan ve ilerlemiş yaşına rağmen bunu her zaman dile getiren yıllar önce yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesini talep ediyoruz.

6-) Müvekkilim aslında 13/04/1953 tarihinde DOĞMUŞTUR. Bu doğum olayı gerçekleştiği gün … vefat etmiştir.

7-) Yıllar önce bazı imkansızlıklar nedeni ile Müvekkilimin farklı yazılan doğum tarihinin 13/04/1953 olarak DÜZELTİLMESİ için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konu da Müvekkilimin ANNESİ Müvekkilin Teyzesi ……, Komşusu ……tanıklık yapabilecektir.

😎 Ayrıca Sayın Mahkeme Hastaneden de rapor aldırma yoluna giderse aslın da müvekkilimin 01/01/1954 DEĞİL , 13/04/1953 TARİHİNDE DOĞMUŞ olduğu görülecektir.

9-) Müvekkilimin yanlış yazılan DOĞUM TARİHİNİN 13/04/1953 olarak düzeltilmesi ve nüfusta doğru olarak yazılması için  karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK. ve ilgili Mevzuat

KANITLAR             : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenler ile, müvekkilimizin nüfus kaydına yanlış yazılan DOĞUM TARİHİNİN 13/04/1953 olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.

TANIKLAR

1-) ……. (Müvekkillin annesi)

2-) …… ( Müvekkilin teyzesi)

3-) ………. (Doğum olduğu sırada müvekkilin annesinin komşusu)

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: