Bir Sayfa Seçin

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -1-

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi

Sayın Hakimliğine

Davacı                :

Vekili                  : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

Davalı                 : Nüfus Müdürlüğü

Dava                   : Yaş düzeltme

 

Açıklamalar       :

1-) Müvekkil, X ilinin X Köyünün X Cilt, Hane  ,aile sıra 46  numarasında nüfusa kayıtlıdır.

2-) Müvekkilin gerçek doğum tarihi 15.06.1989 olmasına rağmen nüfus kayıtlarında 15.06.1987 olarak gözükmektedir. Ancak her nasılsa gerçek doğum tarihi kayıtlara geçmemiştir.

3-) Doğum evde olduğu için zamanında kayıtlara geçmemiş olup, görünüşü ve kemik yapısı da gerçek yaşını doğrulayacaktır.

4-) Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır. Müvekkilin yaşının gerçeğe uygun olmasında hukuki menfaati vardır.

5-) Söz konusu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler        : TMK sair yasal mevzuat

Deliller                        : Nüfus kaydı, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü delil.

Sonuç ve İstem          : Açıkladığımız nedenlerle;

 • Davamızın kabulü ile müvekkilin nüfus kaydında geçen 1987 doğum tarihinin 1989 olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini sayın mahkemeden vekaleten arz ve talep ederiz.

EK:

1- Vekaletname

2- Nüfus aile kayıt tablosu

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN…………….. : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ……………………………….. : Avukat Adı ve Soyadı- Adres-Tel

MADDİ İLGİLİ…………………….. : Nüfus Müdürlüğü

KONU………………………………….: Müvekkilin doğrum tarihinin … olarak düzeltilmesi ve tescili talebidir.

AÇILAMALAR…………………….. :

 • Müvekkil…., şuan Ankara Barosuna bağlı …sicille serbest Avukatlık yapmakta olup …/…/…tarihinde Kadirli ilçesine bağlı…köyünde doğmuştur. Doğduğu güne ait çekilen fotoğrafm alt kısmında da bu tarih, fotoğrafçı tarafından yazılmıştır(Ek-l, Nüfus Kaydı, Ek-2, Fotoğraf, Ek-3, Mesleki Belge).
 • Köy yerinde doğumun gerçekleşmesi ve belirtilen yıllarda teknolojinin de bu kadar gelişmemiş olması nedeniyle, müvekkil 2 yıl boyunca nüfusa kaydettirilmemiştir.
 • Daha sonra müvekkilin kardeşi …, …/…/….tarihinde doğmuştur. Bunun üzerine müvekkilin babası, her ikisini birlikte aynı doğum tarihi (müvekkilin kardeşinin doğum tarihi) olan …./…./… . tarihi üzerinden nüfusa kaydettirmiştir.
 • Müvekkil ile kardeşi ikiz olmadığından aynı tarihte doğması mümkün değildir. Bu husus sayın mahkemenizce yaptırılacak sağlık kurulu incelemesi sonucunda tespit edilebilecektir.
 • Ayrıca müvekkil, kardeşinden 2 yıl önce okula başlamış olup ekte sunulan kayıtlardan da bu husus anlaşılmaktadır. Resmi kayıtlara göre müvekkil, 5 yaşında ilkokul öğrenimine başlamıştır. Bu ise mümkün değildir.
 • Müvekkil, birçok kurum sınavında yaş nedeniyle engellerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle gerçek doğum tarihinin tespiti ile tescili için sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER…………………………… :

1- Nüfus Kayıtları,

2- Tanık Anlatımları,

3- Sağlık Raporu,

4- Okul Kayıtları ve sair yasal deliller

Tanıklar:

 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel

HUKUKİ SEBEPLER………………. : NHK 36 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP…………………..: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle; haklı davamızın kabulü ile müvekkil….’in doğum tarihinin … olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ekler:

 • Vekâletname,
 • Nüfus Kayıtları,
 • Öğrenci Belgeleri,
 • Fotoğraflar,

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Yaş Değiştirme Avukatı

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız