Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -1-

Adana NöbetçiAsliye Hukuk Mahkemesi

Sayın Hakimliğine

Davacı :

Vekili                  : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

Davalı : Nüfus Müdürlüğü

Dava : Yaş düzeltme

Açıklamalar       :

1-) Müvekkil, X ilinin X Köyünün X Cilt, Hane  ,aile sıra 46  numarasında nüfusa kayıtlıdır.

2-) Müvekkilin gerçek doğumtarihi 15.06.1989 olmasına rağmen nüfus kayıtlarında 15.06.1987 olarak gözükmektedir. Ancak her nasılsa gerçek doğumtarihi kayıtlara geçmemiştir.

3-) Doğum evde olduğu için zamanında kayıtlara geçmemiş olup, görünüşü ve kemik yapısı da gerçek yaşını doğrulayacaktır.

4-) Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır. Müvekkilin yaşının gerçeğe uygun olmasında hukuki menfaati vardır.

5-) Söz konusu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler        : TMK sair yasal mevzuat

Deliller                        : Nüfus kaydı, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü delil.

Sonuç ve İstem          : Açıkladığımız nedenlerle;

 • Davamızın kabulü ile müvekkilin nüfus kaydında geçen 1987 doğum tarihinin 1989 olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini sayın mahkemeden vekaleten arz ve talep ederiz.

EK:

1- Vekaletname

2- Nüfusailekayıt tablosu

Yaş/Doğum Tarihi Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN…………….. : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ……………………………….. : Avukat Adı ve Soyadı- Adres-Tel

MADDİ İLGİLİ…………………….. : Nüfus Müdürlüğü

KONU………………………………….: Müvekkilin doğrum tarihinin … olarak düzeltilmesi ve tescili talebidir.

AÇILAMALAR…………………….. :

 • Müvekkil…., şuan Ankara Barosuna bağlı …sicille serbest Avukatlık yapmakta olup …/…/…tarihinde Kadirli ilçesine bağlı…köyünde doğmuştur. Doğduğu güne ait çekilen fotoğrafm alt kısmında da bu tarih, fotoğrafçı tarafından yazılmıştır(Ek-l, Nüfus Kaydı, Ek-2, Fotoğraf, Ek-3, Mesleki Belge).
 • Köy yerinde doğumun gerçekleşmesi ve belirtilen yıllarda teknolojinin de bu kadar gelişmemiş olması nedeniyle, müvekkil 2 yıl boyunca nüfusa kaydettirilmemiştir.
 • Daha sonra müvekkilin kardeşi …, …/…/….tarihinde doğmuştur. Bunun üzerine müvekkilin babası, her ikisini birlikte aynı doğumtarihi (müvekkilin kardeşinin doğum tarihi) olan …./…./… . tarihi üzerinden nüfusa kaydettirmiştir.
 • Müvekkil ile kardeşi ikiz olmadığından aynı tarihte doğması mümkün değildir. Bu husus sayın mahkemenizce yaptırılacak sağlık kurulu incelemesi sonucunda tespit edilebilecektir.
 • Ayrıca müvekkil, kardeşinden 2 yıl önce okula başlamış olup ekte sunulan kayıtlardan da bu husus anlaşılmaktadır. Resmi kayıtlara göre müvekkil, 5 yaşında ilkokul öğrenimine başlamıştır. Bu ise mümkün değildir.
 • Müvekkil, birçok kurum sınavında yaş nedeniyle engellerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle gerçek doğum tarihinin tespiti ile tescili için sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER…………………………… :

1- Nüfus Kayıtları,

2- Tanık Anlatımları,

3- Sağlık Raporu,

4- Okul Kayıtları ve sair yasal deliller

Tanıklar:

 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
 • Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel

HUKUKİ SEBEPLER………………. : NHK 36 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP…………………..: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle; haklı davamızın kabulü ile müvekkil….’in doğum tarihinin … olarak düzeltilmesine kararverilmesini talep ederim. …/…/…

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ekler:

 • Vekâletname,
 • Nüfus Kayıtları,
 • Öğrenci Belgeleri,
 • Fotoğraflar,

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Yaş Değiştirme Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 10:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.