Yarış Atı Sahibi ile Antrenör Arasında Yapılacak Sözleşme

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
(Yarış Atı)

Bir taraftan ……’de mukim …… ile ……’de mukim ……. arasında aşağıda yazılı şartlar dairesinde bir antrenör sözleşmesi akdedilmiştir. Şöyle ki:

  1. Taraflardan at sahibi sıfatı ile hareket eden …… sahibi bulunduğum …… koşu atıma (atlarıma) …… antrenör tayin ettiğimi antrenör sıfatıyla sahibi bulunduğum …… yarış atlarının kayıtlarını yaptırmasına, yarışlara iştirak ettirmesine, kayıtlarını sildirmesine, atları çalıştırmasına, yarışlara iştirak ettirmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu beyan ve imza ederim.
  2. Ben diğer taraftan antrenör sıfatı ile hareket eden ……’nin sahibi bulunduğu …… yarış atlarına bende antrenör olmayı ve ……’ye ait …… yarış atlarını Türkiye Jokey Kulübünün tertiplediği ve tertipleyeceği yarışlara iştirak ettireceğimi, kayıtlarını yaptırıp sildireceğimi ve yönetmelik esasları dairesinde antrenör olarak ……’ye ait …… yarış atlarını çalıştıracağımı beyan ve imza ederim.
  3. ……’ye ait …… yarış atının (atlarının) kazanacağı bilumum ikramiyelerden …… mont olarak ……’e ödenecektir.
  4. İşbu antrenör sözleşmesinin ihtiva ettiği hükümleri aynen kabul ve imza ederiz. …/…/…
At Sahibi
Adı Soyadı
İmza
Antrenör
Ad Soyad
İmza

 

Yarış Atı Antrenörü Sözleşmesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın