Yargıtay Öncelik Dilekçesi Örneği

Haz 23, 2019 | DİLEKÇELER

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNE

DOSYA NO           : 

TEMYİZ EDEN

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                :

KONU                   : 2016/… Esas nolu dosyamızın incelenmesinin hızlandırılması hk.

AÇIKLAMALAR  :

  1. X Asliye Hukuk Mahkemesinin .. Esas ve … karar sayılı kararı üzerine hukuka aykırı mahkeme kararının incelenerek bozulması talebiyle X tarihinde yasal süresi içinde temyiz isteminde bulunulmuştur.
  2. …. esas numaralı dosya şu anda arşivdedir ve incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklemektedir.
  3. Söz konusu dosyadaki uyuşmazlık konusu X ili, X ilçesi, … ada/parsel taşınmaz üzerindeki ortaklığın, X Sulh Hukuk Mahkemesinin … e. Ve … karar sayılı X tarihli kararıyla satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir. Esas numarası belirtilen karar kesinleşmiş ve kararın icra aşamasına gelinmiştir.
  4. Satışın gerçekleşmesi ve satıştan elde edilecek gelirin tapudaki hisseleri oranında taraflara dağıtılması durumunda, hakkında yargılama devam eden uyuşmazlık konusu taşınmazın haksız paylaşımı söz konusu olacaktır. Bu husus temyiz incelemesi sonucunda davacının haklı çıkması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olacaktır.
  5. Açıklanan nedenlerle satış işlemi gerçekleşmeden taşınmazın malikinin belirlenmesi ve temyiz incelemesinin bir an önce sonuçlandırılması gereği ortaya çıkmıştır.

SONUÇ VE İSTEM             : Arşivde bulunan … esas numaralı dosyanın aciliyet arz etmesi nedeniyle öncelikle incelenmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank