Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2022/9446 E ve 2022/9826 K Sayılı Kararı

NOT: Bu sayfadaki Yargıtay kararı, yargitay.gov.tr sitesinde yer aldığı şekilde aynen paylaşılmıştır. Sayfada ek olarak yönlendirici linkler ve yorumlar bulunmaktadır.

Karardan önemli kesitler: Somut olayda; hakkındaki korunma kararının kaldırılması talep edilen Fatma 21.09.1972 doğumlu olup, karar tarihinde ergin olduğundan korunma kararının kaldırılmasına yönelik davanın konusunun kalmadığı anlaşılmaktadır.

Karar Sayısı:Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2022/9446 E. ve 2022/9826 K.
Mahkemesi:Trabzon Çocuk Mahkemesi
Dava Türü:Korunma Kararının Kaldırılması
Hüküm:Bozma
İlgili Kanun Maddeleri:Sosyal Hizmetler Kanunu Madde 24
Anahtar Sözcükler:Korunma kararının kaldırılması, davanın konusuz kalması
Taraflar:Davacı: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Trabzon İl Müdürlüğü
Davalı: Gerçek Kişi
Karar Tarihi:30.11.2022

Yargıtay Kararı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece  verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükmün kanun yararın bozulması Adalet  Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 20.10.2022 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak  okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesince 1983 yılında Fatma adlı çocuk hakkında korunma altına alınması kararı verilmiş, 1988 yılında davacı kurumun talebi üzerine aynı  mahkemece korunma kararının kaldırılmasına karar verilmiş, kararın temyiz edilmesi üzerine  hüküm Dairemizce görev yönünden bozulmuş, bunun üzerine Trabzon Sulh Hukuk  Mahkemesince görevsizlik kararı verilmiş, dosya Trabzon Çocuk Mahkemesine  gönderilmiştir. Trabzon Çocuk Mahkemesince de dosya üzerinden tedbir kararı, yasa gereği  Fatma 18 yaşını doldurduğunda kendiliğinden kalktığından Fatma hakkında  verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine karar verilmiş, karar 04.09.2015  tarihinde kesinleştirilmiş, Fatma vekilinin talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri  Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2022 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına temyiz  talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dava, 2828 sayılı Kanuna göre alınmış olan korunma kararının kaldırılmasına  ilişkindir. Sözü edilen Kanun, korunmaya muhtaç çocukların ergin oluncaya kadar bu kanun hükümlerine göre kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp gözetilmeleri hususundaki tedbirin görevli ve yetkili mahkemece alınacağını hükme bağlamıştır (2828 s.k. m. 22/1).  Kanunun 24. maddesi de, korunma kararı alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde, kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk ergin olmadan  kaldırılabileceği gibi, ergin olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla ve bu maddede gösterilen şartların varlığı halinde korunma kararının devamına karar verilebileceğini hükme bağlamıştır.

Somut olayda; hakkındaki korunma kararının kaldırılması talep edilen Fatma 21.09.1972 doğumlu olup, karar tarihinde ergin olduğundan korunma kararının kaldırılmasına yönelik davanın konusunun kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda  mahkemece konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar  vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Hukuk Muhakemeleri  Kanunu’nun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin yukarıda açıklanan  sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oy birliğiyle karar verildi. 30.11.2022 (Çrş.)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir