Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2022/1243 E ve 2022/1606 K Sayılı Kararı

Karardan önemli kesitler:

  • Tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin davalarda amaç, tapu malikinin kimlik bilgilerinin nüfus kaydındaki bilgilere uygun hale getirilmesidir. Bu nedenle nüfusa kaydedilmeden ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değildir. Bu gibi hallerde “çoğun içerisinde az da vardır” kuralı gereğince tespit kararı verilmekle yetinilmelidir.
Karar Sayısı:Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2022/1243 E. ve 2022/1606 K.
MahkemesiPALU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dava TürüTAPU KAYDINDA DÜZELTİM (Yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi)
HükümBozma
İlgili Kanun Maddeleri
Anahtar SözcüklerTapu kaydındaki ismin düzeltilmesi, çoğun içerisinde az da vardır kuralı, tespit kararı
TaraflarTAPU MÜDÜRLÜGÜ ve Gerçek Kişiler
Karar Tarihi24.02.2022

Yargıtay Kararı

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin  olup, 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicili Tüzüğü’nün yürürlüğü zamanında 10.04.2018 tarihinde açılmış; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; karar, istinaf yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ismi düzeltilmek istenen kişinin nüfusta kaydı bulunmadığından mahkemece tespit kararı verilmekle yetinilmesi gerektiğine değinilerek anılan karara karşı kanun yararına bozma isteğinde bulunulmuştur.

Hemen belirtilmelidir ki, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin davalarda amaç, tapu malikinin kimlik bilgilerinin nüfus kaydındaki bilgilere uygun hale getirilmesidir. Bu nedenle nüfusa kaydedilmeden ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değildir. Bu gibi hallerde “çoğun içerisinde az da vardır” kuralı gereğince tespit kararı verilmekle yetinilmelidir.

Somut olayda, tapu kayıt maliki görünen Penahi oğlu Ahmet Sığmak ile Penahi oğlu Ahmet Ziya Duldal’ın aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, Penahi oğlu Ahmet Sığınak isminin Penahi oğlu Ahmet Ziya Duldal olarak düzeltilmesine karar verilmesi doğru değildir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun(HMK) 363. maddesine dayanan kanun yararına bozma isteği açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Bu nedenle talebin kabulü ile, hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere hükmün KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Resmi  Gazetede yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 24.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Abone Ol
Bildir
guest

0 Yorum
Metin içi yorumlar
Tüm yorumları göster
0
Konuyla ilgili güncel bilgi, soru ve katkılarınızı yorumlar kısmında belirtiniz.x