Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/6355, K. 2011/7728

Ara 13, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı-karşı davalı Gülay Ercan (Aydın) vekili, evlilik birliği içinde edinilen 26763 ada 2 parsel ve sonradan üzerine yapılan bina nedeniyle vekil edeninin yarı payına karşılık 1 daire ile 1 dükkanın tapu kayıtlarının iptaliyle vekil edeni adına tesciline, bu istekleri yerinde görülmezse fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere satılmamış 7, 8, 9 ve 10 nolu bağımsız bölümler için 1.000 TL, ayrıca diğer dairelerin 2003 yılında yapılan satışından elde edilen halen Vakıfbank Çankaya Atakule şubesindeki mevduat hesabında bulunan mevduatın yarı bedelinden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 1.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak vekil edenine verilmesine karar verilmesini istemiş, 10.1.2008 tarihli ıslah dilekçesiyle talep miktarını 315.000 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının Savunması

Davalı-karşı davacı Esen Ercan vekili, Gülay’ın ziynetlerinin, ev eşyalarının, otomobilin, sigorta primlerinin vekil edeni tarafından karşılandığını, ayrıca Gülay’ın banka hesabında biriken paralarda da vekil edeninin hakkının bulunduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak üzere 12.000 TL’nin yasal faizi ile Gülay’dan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davalı-karşı davacı Esen adına kayıtlı arsanın mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde alınıp kişisel malı olduğu, üzerinde yapılan binanın kocanın kişisel malları ile karşılandığı, bir kısım bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satılması nedeniyle elde edilen gelirin de adı geçenin kişisel malı olduğu, davacı-karşı davalı Gülay’ın hakkının bulunmadığı, ancak kişisel malın gelirinin edinilmiş mal olduğu gerekçesiyle satış bedelinin faiz getirisinin yarı payı olan 22.323 TL’nin Esen Ercan’dan alınmasına, davalı-karşı davacı Esen Ercan’ın feragat nedeniyle ev eşyalarına ilişkin davasının, Gülay’ın kişisel malı olduğu gerekçesiyle otomobil, ziynetler, sigorta primi ve bankadaki parasına ilişkin davasının reddine, bankadaki paranın faiz
geliri edinilmiş mal sayıldığından buna ilişkin 2.451,83 TL’nin Gülay’dan alınmasına, Esen ve Gülay’ın alacaklarının takas edilerek neticeten 19.871,17 TL’nin Esen Ercan’dan alınarak Gülay’a verilmesine ilişkin kararın davacı-karşı davalı Gülay vekili
tarafından temyizi üzerine Dairenin 9.6.2009 tarih 2009/1195 Esas 2009/2996 Karar sayılı ilamı ile bozma sevk edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne 100.033,70 TL’nin karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Esen Ercan’dan alınarak davacı Gülay Aydın’a verilmesine, fazlaya ilişkin isteğin reddine karar verilmiş, hüküm davacı-karşı davalı Gülay vekili ile davalı-karşı davacı Esen vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda alınan bilirkişi raporları ve deliller değerlendirilerek hüküm kurulmuştur. Uyulan bozma ilamında kısaca “…Mahkemece yapılacak iş; arsa bedeli hariç 26763 ada 2 parsel üzerindeki
binaların 1.1.2002 ve tasfiye tarihindeki (karar tarihi) çıplak sürüm değerlerini belirlemek, tasfiye tarihindeki bina değerinden 1.1.2002 tarihindeki bina değeri çıkarılarak dönem içinde elde edilen geliri bulmak, daha sonra bu gelirden davalı-karşı davacı
Esen’in kişisel mallarından karşıladığı maliyet bedelini çıkarmak, bu yolla tasfiye tarihi itibarıyla net kârı belirlemek ve davacı karşı davalı Gülay’ın net kâr üzerindeki yan payını bulmaktır. (TMK.nun 231).

Mahkemece, açıklanan eksiklikleri tamamlamadan taşınmazların davalı-karşı davacı kocanın kişisel malı olduğu düşüncesiyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir…” gerekçesi ile bozma sevk edilmiştir. Mahkemece bozma sonrası alınan 2.6.2010, 18.10.2010 tarihli raporlar ile 22.9.2010 ve 18.2.2011 tarihli ek raporlara itibar edilmemiş, 18.3.2011 tarihli üç kişilik uzman bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuştur.

Dava dilekçesinde açıkça 7 ve 8 nolu konutlar ile 9 ve 19 numaralı dükkanlar dava konusu edildiğine, bozma ilamında açıklandığı şekilde dava konusu dairelerin 1.1.2002 ve karar tarihindeki çıplak sürüm değerleri dikkate alındığına, tasfiye değerindeki çıplak sürüm değerinden 1.1.2002 tarihindeki değer çıkarılarak dönem içinde elde edilen gelir bulunduğuna, bu gelir bulunurken davalı lehine istinat duvarının maliyeti ve 36.600,49 TL gider göz önünde bulundurulduğuna, önceki raporlar ile aradaki farklılık ve tespit edilen değerlerin serbest piyasaya göre belirlenmiş sürüm değerleri olduğu, sonuçta bulunan miktarın da net kara tekabül ettiği de hükme esas alınan raporda gerekçeleri ile açıklandığına, mahkeme dışında alınan raporların hüküm kurulurken dikkate alınma imkanı bulunmadığına göre mahkemece 18.3.2011 tarihli bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olmasında usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir. (Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/6355, K. 2011/7728)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.