Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.03.2012, E. 2012/771, K. 2012/2154

Kas 29, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Davacının İddiası

Davacı vekili, tarafların 1966 yılında resmi nikah ile evlendiklerini, Tuzla Aile Mahkemesinin 23.5.2006 tarih, 2005/765 Esas – 2006/403 Karar sayılı kesinleşen ilamı ile TMK md 166 maddesi uyarınca boşandıklarını, boşanma davasının 14.09.2005 tarihinde açıldığını, dava konusu bir adet taşınmazın ve davalı adına olan banka mevduatının 2/3 payının vekil edenine ait olduğunu açıklayarak öncelikle davalı adına olan tapu kaydının iptali ile 2/3 payının müvekkili adına tapuya kayıt ve tescili, bu mümkün olmadığı takdirde 2/3 payın değeri belirlenerek yasal faiziyle birlikte bankadaki paraların da aynı oranda yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının Savunması

Davalı vekili, davacı tarafın dava konusu taşınmazı edinilmesinde hiçbir katkısının olmadığını, bu yerin davalının şahsi malı olduğunu tarafların on beş – yirmi yıldan beri ayrı yaşadıklarını, banka mevduatının da kendisine ait olduğunu açıklayarak davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, tapu iptali ve tescil davasının reddine, davacının tazminat davasının kısmen kabulüne, 12.000,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargılama Neticesi

Hüküm, süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Toplanan deliller tüm dosya kapsamından; dava konusu 740 nolu parsele ilişkin tapu kaydı getirtilmiştir. Davalının 23.01.1980 tarihinde bu yerden 128/112500 hisse satın aldığı görülmüştür. Resmi akit tablosu getirilmiştir. 23.01.1979 tarih ve 254 yevmiye numaralıdır. Satıcısı, Huriye Özen, alıcısı Sakine Koçak ile Servet Koçak kapsamı 740 nolu parselden 256/112500 hissesi Huriye Özen adına kayıtlı iken iş bu hissenin tamamının 30.000,00 TL bedel ile Sakine Koçak ve Servet Koçak’a eşit olarak satıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye iş Bankası Kartal Şubesinden gelen yazı kapsamına göre Sakine Koçak adına 25.01.2005 tarihinde açılmış 02.10.2006 tarihinde kapatılmış 1283676 numaralı hesap ile ilgili ekstrelerin gönderilmiş olduğu görülmüştür. Dosya bilirkişiye tevdii edilmiştir. Dava konusu taşınmaz üzerinde hali hazırda zemin ve bir normal katlı yapı bulunduğu, normal katdaki dairenin doksan m2 alanlı olduğu, dava tarihi itibarıyla iki katlı bina bedelinin 90.000,00 TL 2/3 payının da 60.000,00 TL olduğu belirlenmiştir. Keşif
yapılmıştır.

Davacı tanığı özetle, dava konusu tarladaki hissenin davacı tarafından satın alındığını, davalının da o yıllarda çalışmakta olduğunu bu arsanın alındığı tarihte davacının bir başka kadın ile ilişkisinin olduğunu söylemiştir.

Davalı tanıklarından Zühal ile Meral özetle, tarafların çocukları olduklarını babalarının kapıcılık yaptığını başka bir kadın ile ilişkisi olduğunu, annesinin o yıllarda evlere temizliğe gittiğini, bu arsanın satın alınmasında babalarının hiçbir katkısının olmadığını söylemişlerdir. Boşanma ile ilgili dava dosyası ektedir. Davacısı Sakine Koçak davalısı Necmettin Koçak olduğu şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma talep edildiği mahkemece tarafların karşılıklı boşanmayı kabul etmeleri ve başkaca bir talebinin olmadığı anlaşılmakla tarafların boşanmalarına karar verildiği temyiz edilmemekle 14.09.2006 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Açıklanan olgular tarafların ve mahkemenin bilgisi dahilindedir.

Uyuşmazlık evlilik birliği devam ederken davalı eş adına üçüncü kişiden satın alınan arsa payı ile davalı adına olan banka hesabındaki paranın birikiminde davacının katkısının bulunup bulunmadığında toplanmaktadır. Bilindiği üzere ve kural olarak; bedeli taraflardan birisi tarafından ödenerek üçüncü kişiden diğeri adına satın alınan taşınmaz mal ya da taşıt vs. için Dairenin ve Yargıtay’ın kararlık kazanmış uygulamalarına göre gizli bağış olduğu, gizli bağışta bulunanın diğer taraftan herhangi bir hak talep edemeyeceği anlaşılmakla davacının iptal tescil ya da 2/3 oranındaki tazminata ilişkin talepleri yerinde görülmemiştir. Bundan ayrı, dinlenen tanık anlatımları da bu olguyu doğrulamakta olup davacının başka bir kadın ile ayrı yaşaması ve bankadaki hesabın oluşmasında, arsa payının satın alınmasında ve üzerindeki binanın yaptırılmasında bir katkısının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davacının davasının reddine karar vermek gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır. Davalı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3 maddesinin yollaması ile HUMK.nun 428 maddesi uyarınca bozulmasına… (Y8HD, 26.03.2012, E. 2012/771, K. 2012/2154)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.