Yargıtay Kararı: Y8HD, 19.09.2011, E. 2011/42, K. 2011/4421

Kas 30, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkemeler yetkilidir.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı vekili, tarafların 1988 yılında evlendiklerini, evlilik birliği içerisinde edinilen 27 ada 111 parsel üzerindeki 2 numaralı bağımsız bölümün ailesinin kullanması amacıyla vekil edeni tarafından satın alınarak davalı eş adına tescil edildiğini açıklayarak tapu kaydının iptaliyle vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı vekili, yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, dava tapu iptali ve tescil davası niteliğinde olup taşınmazın aynına yönelik talepte bulunulduğu, taşınmazın Şile İlçesi sınırları içerisinde olması nedeniyle, HUMK.nun 13.maddesi uyarınca taşınmazın aynına yönelik davaların mutlak yetki kuralı uyarınca taşınmazın bulunduğu yerde açılması gerektiği ve bu hususun hakim tarafından resen dikkate alınmasının zorunlu olduğu görüşünden hareketle mahkemenin yetkisizliğine, dava dosyasının görevli ve yetkili Şile Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar, 13.04.1988 tarihinde evlenmişler, davalı eş tarafından 25.01.2008 tarihinde açılan boşanma davası temyiz aşamasında olup henüz kesinleşmemiştir. Dava konusu 2 nolu bağımsız bölüm 01.04.2003 tarihinde satış yoluyla davalı Fatma Aytül Giresunlu adına tescil edilmiştir. Eşler arasındaki evliliğin boşanmayla sona erdirilmesine karar verilmesi halinde mal rejimi boşanmayla ilgili dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Taraflar arasında evlilik tarihinden 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TMK md 170), bir yıl içinde başka mal rejimini seçmediklerinden 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden boşanma davasının açıldığı 01.06.2006 tarihine kadar eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 s.K. md. 10/1, 4721 s.K. TMK md. 202/1.).

Dava; mal rejiminden kaynaklanan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. TMK md 214/2; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkemelerin yetkili olduğu düzenlenmiştir. Bir başka anlatımla, bu nitelikteki davalarda HUMK.nun 13. maddesindeki yetki değil; konuyla ilgili özel düzenlemelerin yer aldığı 4721 sayılı TMK.nun 214. maddesindeki yetki kuralı geçerlidir. Somut olayda; taraflar Üsküdar 1. Aile Mahkemesinin 2008/48 Esas sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Eldeki dava mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olup; TMK.nun 214/2. maddesi uyarınca boşanmaya karar veren yer mahkemesinin yetkili olduğu dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y8HD, 19.09.2011, E. 2011/42, K. 2011/4421)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.