Yargıtay Kararı: Y2HD, 21.11.2007, E. 2006/21065, K. 2007/16126

Ara 1, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

TMK yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma davası sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam edeceğinden dava boşanma kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

Yargıtay Kararı:

Dava daire alımı sırasında yapılan katkının tahsiline yönelik olup 16.06.2004 tarihinde açılmıştır. Eşler arasında boşanma davası 25.06.2001 tarihinde açılmış, tarafların boşanmalarına ilişkin verilen karar 13.09.2002 günü kesinleşmiştir. Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma davası sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları, mal rejimi devam eder. Dava boşanma kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. (4722 SK. md.10/2)

Bu sebeple eşler arasında mal ayrılığı rejiminin tasfiyesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır. Katkı payı alacağına ilişkin zamanaşımı konusunda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda bir hüküm mevcut değildir. Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca; kural olarak alacak davaları on senelik zamanaşımına tabidir. Borçlar Kanununun 125. maddesindeki “bu konuda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik müruru zamana tabidir. ” hükmündeki (her dava) sözcüklerini “bütün alacaklar” tarzında anlamak gerekir. Zamanaşımının başlangıcı da mal rejiminin sona erdiği tarih olan 25.06.2001 günüdür. (MK. md.225) Türk Medeni Kanununun genel nitelikli hükümler kenar başlığını taşıyan 5. maddesi uyarınca Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Olayda , 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir.

Bu nedenle davalının zamanaşımı itirazının reddi ile işin esası hakkında gösterilecek deliller toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 21.11.2007, E. 2006/21065, K. 2007/16126.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.