Yargıtay Kararı: Y2HD, 09.04.2009, E. 2008/871, K. 2009/6748

Ara 3, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Katılma alacağına esas edinilmiş bir malvarlığı bulunmadığı anlaşılmışsa davanın reddi gerekir.

Taraflar 15.3.1988 tarihinde evlenmişlerdir. Boşanma davası ise 2.3.2005 tarihinde açılmış olup, 11.12.2006 tarihinde kesinleşen kararla taraflar boşanmıştır. Taraflar arasındaki mal rejimi boşanma dava tarihinde sona ermiştir. (TMK.225/2.m.)

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında, bu tarihe kadar, tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar. (4722 sayılı Yürürlük Kanunu md.10/1)

Şu halde, evlenme tarihinden, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadarki dönemde geçerli rejim mal ayrılığıdır. (743 s.TKM.md.170) Bu tarihten sonra ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. (TMK.202)

Eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. (TMK.m.227)

Davacı vekili 16.11.2007 tarihli dilekçesinde davanın; katkı payı (değer artış payı) davası olmadığını, edinilmiş mallara katılma alacağına ilişkin olduğunu, katılma alacağı istediklerini açıklamıştır. Bu açıklama karşısında, istek edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile katılma alacağının tahsiline ilişkindir.

Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi 1.1.2002 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu rejim, bu tarihten sonra ve rejimin devamı süresince edinilen malvarlığı değerleri ile kişisel malların gelirlerini kapsar. (TMK.219)

Davaya konu ev ile 2001 model otobüs, edinilmiş mallara katılma rejiminin başlamasından önce, 743
sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükte iken mal ayrılığı döneminde, halen davalı adına kayıtlı olan 2005 model otobüsün ise, rejimin sona ermesinden sonra 17.6.2005 tarihinde edinildiği anlaşıldığına göre, davacının katılma alacağına esas edinilmiş bir malvarlığı bulunmadığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü doğru olmamıştır. Ancak hüküm aleyhine davacı taraf temyiz yoluna başvurduğundan aleyhte bozma da yapılamayacağından sonucu itibariyle doğru olan hükmün onanmasına (Y2HD, 09.04.2009, E. 2008/871, K. 2009/6748.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.