Yargıtay Kararı: Velayette Kardeşlerin Birbirinden Ayrılmaması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/23703
Karar: 2015/22542
Tarih: 30.11.2015

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 2009 doğumlu ortak çocuk A.nın velayetinin değiştirilmesine ilişkindir. Mahkemenin gerekçeli kararında ortak çocuğun adının P.K. yazılmış olması mahallinde düzeltilebilir maddi hata niteliğinde görülmüştür. Ortak çocuk 2009 doğumlu. A.nın velayeti boşanma kararı ile birlikte babaya verilmiştir. Davalı babanın bir şirkette pazarlama bölümünde çalıştığı ve bazı dönemler şehir dışına gidip ortak çocuğu kendi annesi ve babasının yanında bıraktığı anlaşılmaktadır. Ortak çocuk yaşı gereği anne bakım ve şefkatine muhtaç olup, alınan sosyal inceleme raporunda da velayetinin annesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece kardeşlerin de birbirlerinden ayrılmayacak şekilde ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.11.2015 (Pzt.)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.