Yargıtay Kararı: Velayetin Değiştirilmesinde Çocukların Görüşüne Önem Verilmesi Gerekir

May 21, 2019 | Velayetin Değiştirilmesi

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 

Esas : 2014/21674
Karar : 2015/5547
Tarih : 25.03.2015

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların müşterek çocukları Burak ve Bilgehan 10.01.2002 doğumlu olup, ikizdirler. Boşanma kararı ile velayetleri davalı (baba)’ya bırakılmış, bu şekildeki düzenlemeye “annenin evli bir şahışla birlikte yaşadığı, çocukların bu durumu fark edebilecek yaşta oldukları” gerekçe gösterilmiştir. Boşanma kararı 05.07.2012 tarihinde, kararın velayete ilişkin bölümü ise 10.09.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Eldeki dava ise 10.01.2014 tarihinde açılmıştır.

Velayet babaya bırakıldığı halde, çocuklardan Burak’ın boşanmadan sonra da fiilen annesinin yanında kalmaya devam ettiği, diğer çocuk Bilgehan’ın ise 2013 yılının Ağustos ayında annesinin yanına geldiği ve her iki çocuğun fiilen annelerinin yanında bulundukları, davacı (anne)’nin ise daha önce evlilik dışı yaşadığı şahısla evlendiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Çocuklar idrak çağında olup, uzmanla yaptıkları görüşmede annelerinin yanında kalmak istediklerini ifade etmişlerdir. Çocukların tercih ve görüşlerine önem verilmemesini gerektiren, menfaatlerine aykırı bir husus bulunmaktadır. Mahkemece görüşüne başvurulan uzman da, çocukların velayetinin anneye verilmesinin uygun olacağını bildirmiştir. Dosyada uzman görüşünden ayrılmayı gerekli kılan bir olgu ve delil bulunmamaktadır. Bu durumda davanın kabulü ile her iki çocuğun velayetinin babadan alınarak anneye verilmesi gerekirken, boşanma davasındaki velayetle ilgili gerekçeye dayanılarak davanın reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.03.2015 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank