Yargıtay Kararı: Velayet Yetkisi Olmayan Eş Çocuğu Diğer Eşin Yanına Götürmek Zorunda Değildir

T.C.
YARGITAY
ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/114
Karar : 2015/10732
Tarih : 18.11.2015

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan ile sanığın aşamalardaki anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre, sanıkla katılan arasında boşanma davasının sürdüğü, çocuğun velayeti konusunda bir karar verilmediği, sanığın 27 Ağustos 2010 tarihinde Isparta’ya gittiği, annenin de rızasını alarak çocuğunu Antalya’ya İline tatile götürdüğü ve 01.09.2010 günü çocuğunu Düzce’ye yanına getirdiği, katılanın aynı gün boşanma davasının devam ettiği aile mahkemesinin başvurarak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istediği, aile mahkemenin boşanma davası sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin tedbiren anneye verilmesine karar verdiği, katılanın velayetin kendisine verildiğini sanığa bildirdiği, sanığın 07.09.2010 tarihinde boşanma davasının devam ettiği aile mahkemesine başvurarak velayetin anneye verilmesine ilişkin karara itiraz ettiği, aile mahkemesinin 15.09.2010 tarihinde sanığın velayet kararına itirazının reddine karar verdiği, katılanın 10.09.2010 günü çocuğun kendisine teslimi için Düzce ilindeki polis karakoluna başvurması nedeniyle kolluğun sanığı arayarak çocuğu getirmesini istemesi üzerine de sanığın çocuğu karakola götürerek teslim ettiği, velayetin tedbiren anneye verilmesine ilişkin kararın katılana velayet yetkisini vermesine karşılık sanığa, çocuğu bulunduğu yerden annesinin yanına götürme yükümlülüğünü yüklemediği, mevcut haliyle eylemde suç unsuru bulunmadığı gözetilerek sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 09:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.