Bir Sayfa Seçin

Yargıtay Kararı: Velayet Yetkisi Olmayan Eş Çocuğu Diğer Eşin Yanına Götürmek Zorunda Değildir

tarafından | May 21, 2019 | Çocuğun Teslimi | 0 yorum

T.C.
YARGITAY
ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/114
Karar : 2015/10732
Tarih : 18.11.2015

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan ile sanığın aşamalardaki anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre, sanıkla katılan arasında boşanma davasının sürdüğü, çocuğun velayeti konusunda bir karar verilmediği, sanığın 27 Ağustos 2010 tarihinde Isparta’ya gittiği, annenin de rızasını alarak çocuğunu Antalya’ya İline tatile götürdüğü ve 01.09.2010 günü çocuğunu Düzce’ye yanına getirdiği, katılanın aynı gün boşanma davasının devam ettiği aile mahkemesinin başvurarak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istediği, aile mahkemenin boşanma davası sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin tedbiren anneye verilmesine karar verdiği, katılanın velayetin kendisine verildiğini sanığa bildirdiği, sanığın 07.09.2010 tarihinde boşanma davasının devam ettiği aile mahkemesine başvurarak velayetin anneye verilmesine ilişkin karara itiraz ettiği, aile mahkemesinin 15.09.2010 tarihinde sanığın velayet kararına itirazının reddine karar verdiği, katılanın 10.09.2010 günü çocuğun kendisine teslimi için Düzce ilindeki polis karakoluna başvurması nedeniyle kolluğun sanığı arayarak çocuğu getirmesini istemesi üzerine de sanığın çocuğu karakola götürerek teslim ettiği, velayetin tedbiren anneye verilmesine ilişkin kararın katılana velayet yetkisini vermesine karşılık sanığa, çocuğu bulunduğu yerden annesinin yanına götürme yükümlülüğünü yüklemediği, mevcut haliyle eylemde suç unsuru bulunmadığı gözetilerek sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız