Yargıtay Kararı: T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7648 K. 2011/15707 T. 31.10.2011

Ara 7, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, davalının eski gelini olduğunu, dava dışı oğluyla 2009 yılında boşandıklarını, boşanmadan evvel 2005 yılında davalının oğluna baskı yaparak ev aldırdığını, oğlunun maddi durumu olmadığı için ve oğlunun boşanmaması için kendisinin 30.000 TL para yardımında bulunduğunu, o anda yazılı bir belge almadığını, daha sonra davalının oğlunu aldattığı için boşandığını belirterek 30.000 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, Davanın kısmen kabulüne, 24.300 TL’nin davalıdan tahsiline, Fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada; Eski gelini olan davalının oğluyla evli iken ev aldığını, bu evin alımında 30.000 TL para yardımında bulunduğunu, daha sonra ise davalının oğlunu aldattığı için boşandıklarını belirterek 30.000 TL’nin tahsilini istemiş, davalı ise davaya konu evi kendi birikimleriyle aldığını belirterek davanın reddini istemiştir. Dava dilekçesiyle yargılama aşamasında dinlenilen davacı tanığı İ. K.’nin anlatımları nazara alındığında, davacının evliliğin devamı esnasında davalı ve dava dışı oğluna verdiği paranın bağışlama niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

B.K.’nun 244 üncü maddesinde, bağışlamadan rücu şartları düzenlenmiş olup, buna göre; Bağışlananın haklı sebep olmaksızın bağışlamayı sınırlayan mükellefiyetleri yerine getirmemesi durumunda, bağışlayanın bağışlamayı geri alabileceği ve bağışlanılanı, bağışlananın zenginleşmiş olduğu ölçüde geri isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan madde de; Bağışlananın bağışlayana yahut yakınlarından birine karşı ağır bir cürüm irtikap etmesi halinin rücu nedenleri arasında bulunduğu da anlaşılmaktadır.

Ne var ki; Dosya içerisinde mevcut Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesine ait 20.5.2009 tarih ve 2007/436 Esas sayılı karar içeriğine göre; Davalıyla dava dışı C. B. arasındaki evliliğin aldatma sebebiyle değil şiddetli geçimsizlik sebebiyle sora erdiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; Bağışlamadan rücu koşullarının da somut olayda gerçekleşmediği nazara alınarak davanın reddi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple davalı tarafından temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 31.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7648 K. 2011/15707 T. 31.10.2011)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.