Yargıtay Kararı: Kişisel İlişki Şikayeti Boşanma Davası Devam Ederken Mahkemeye Yöneltilmelidir

May 21, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/10511
Karar : 2014/1601
Tarih : 29.01.2014
  • BOŞANMA DAVASI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN HUSUSLARIN AYRI BİR DAVAYA KONU EDİLEMEYECEĞİ
  • VELAYET
ÖZET

Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz. Davalı annenin velayetgörevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.01.2014 günü temyiz eden davalı S.. Ç.. ile vekili Av.M…D… ve karşı taraf davacı S.. A.. ile vekili Av.T… K..geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Müşterek boşanma kararı ile birlikte velayeti davalı anneye bırakılmıştır. Davacı boşanma kararından çok kısa bir süre sonra 27.03.2012 tarihinde davalı anne tarafından kişisel ilişkinin engellendiği gerekçesiyle velayetin değiştirilmesi talebiyle iş bu davayı açmıştır. Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz.Boşanma kararının kesinleşmeden sonraki dönemde ise davalı kadın yönünden kişisel ilişkinin icrasını engellediğine ilişkin temadi eden bir davranışı bulunmadığı gibi, bu konuda davalı hakkında bir mahkumiyet kararı da bulunmamaktadır. Davalı annenin velayet görevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetindeğiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; boşanma davasında mahkemece geçerli bulunmayan ve boşanma kararının kesinleşmesinden önce gerçekleşen olaylar gerekçe gösterilmek suretiyle talebin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.29.01.2014(Çrş.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.