Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yargıtay Kararı: Kişisel İlişki Şikayeti Boşanma Davası Devam Ederken Mahkemeye Yöneltilmelidir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/10511
Karar : 2014/1601
Tarih : 29.01.2014
  • BOŞANMA DAVASI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN HUSUSLARIN AYRI BİR DAVAYA KONU EDİLEMEYECEĞİ
  • VELAYET
ÖZET

Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz. Davalı annenin velayetgörevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.01.2014 günü temyiz eden davalı S.. Ç.. ile vekili Av.M…D… ve karşı taraf davacı S.. A.. ile vekili Av.T… K..geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Müşterek boşanma kararı ile birlikte velayeti davalı anneye bırakılmıştır. Davacı boşanma kararından çok kısa bir süre sonra 27.03.2012 tarihinde davalı anne tarafından kişisel ilişkinin engellendiği gerekçesiyle velayetin değiştirilmesi talebiyle iş bu davayı açmıştır. Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz.Boşanma kararının kesinleşmeden sonraki dönemde ise davalı kadın yönünden kişisel ilişkinin icrasını engellediğine ilişkin temadi eden bir davranışı bulunmadığı gibi, bu konuda davalı hakkında bir mahkumiyet kararı da bulunmamaktadır. Davalı annenin velayet görevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetindeğiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; boşanma davasında mahkemece geçerli bulunmayan ve boşanma kararının kesinleşmesinden önce gerçekleşen olaylar gerekçe gösterilmek suretiyle talebin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.29.01.2014(Çrş.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 16:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.