Yargıtay Kararı: Eşin Ayrıca Açtığı Velayet Davası Boşanma Davası ile Birleştirilmelidir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
Esas: 2017/228
Karar: 2017/1554Tarih: 16.02.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın, davalı ile boşanma davalarının bulunduğunu, o davada ortak çocukların geçici velayetinin davalı erkeğe verildiğini, ancak hakkında hasta olduğuna dair asılsız iddialarla çocuğun kendisinden alındığını iddia ederek ortak çocukların geçici velayetinin davalıdan alınarak kendisine verilmesi ve çocuklar yararına 650 TL nafakaya hükmedilmesi taleple dava açılmış, mahkeme davacı kadının ara karara itiraz niteliğindeki bu taleplerini boşanmadavasında isteyebileceğinden ve bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığından bahisle davanın usulden reddine karar verildiği görülmüştür. İş bu davaya konu taleplerin velayete ilişkin olup kamu düzenini ilgilendirdiği gibi, davacı kadının geçici velayetin yeniden düzenlenmesini boşanma dosyası dışında dava yoluyla istemesinde hukuki yararı bulunmaktadır. O halde varsa tarafların gösterdikleri deliller toplanarak taraflar arasında boşanma davasının sonuçlanıp sonuçlanmadığının araştırılması, sonuçlanıp kesinleşmiş ise dosya arasına alınması, yargılama devam ediyorsa boşanma davasıyla birleştirme hususu da değerlendirilmek suretiyle davanın esasının incelenmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.02.2017.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 09:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.