Yargıtay Kararı: Esas : 2016/6316 Karar : 2016/7021- Velayetin Değiştirilmesi Sebebinin Oluşması Gerekir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/6316
Karar : 2016/7021
Tarih : 06.04.2016

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ÖZET: Tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları ile ortak çocuk 29.04.2008 doğumlu Şenay’ın velayetinin babaya verilmesine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeden 04.07.2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davacı anne 15.07.2014 tarihinde eldeki velayetin değiştirilmesi davasını açmıştır. Mahkeme tarafından alınan sosyal inceleme raporunda; babanın çocukla ilgili olduğu, çocuğun baba ile iletişimini iyi olduğu, ancak çocuğun anne özlemi çektiği, hem anne hem de baba ile birlikte yaşamak istediği, annesine daha fazla bağımlı olduğu ve onu daha sık görmek istediği rapor edilmiştir. Tarafların boşanmalarına ve velayetin davalı babaya bırakılmasına ilişkin kararının kesinleştiği tarih ile velayetin değiştirilmesi davasının açıldığı tarih arasında geçen 11 günlük süre içerisinde gerçekleşen velayetin değiştirilmesini gerektirecek bir durumun varlığı ve babanın velayet görevini kötüye kullandığı veya savsakladığı kanıtlanamamıştır. Açıklanan sebeplerle davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı anne boşanma kararı ile velayeti davalı babaya bırakılan müşterek çocuk 29.04.2008 doğumlu…’ın velayetin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiş, mahkemece ”çocuğun velayetinin annede olmasının çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi açısından daha yararlı olacağı, çocuğa daha iyi bir eğitim ve gelecek imkanı sağlanabileceği, çocuğun da anne yanında kalmak istediği” gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmiştir.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; 3. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nin 2013/320 esas, 2014/213 karar sayılı dosyası ile 28.03.2014 tarihinde tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları ile ortak çocuk 29.04.2008 doğumlu…’ın velayetinin babaya verilmesine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeden 04.07.2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davacı anne 15.07.2014 tarihinde eldeki velayetin değiştirilmesi davasını açmıştır. Mahkeme tarafından alınan sosyal inceleme raporunda; babanın çocukla ilgili olduğu, çocuğun baba ile iletişimini iyi olduğu, ancak çocuğun anne özlemi çektiği, hem anne hem de baba ile birlikte yaşamak istediği, annesine daha fazla bağımlı olduğu ve onu daha sık görmek istediği rapor edilmiştir. Tarafların boşanmalarına ve velayetin davalı babaya bırakılmasına ilişkin kararının kesinleştiği tarih ile velayetin değiştirilmesi davasının açıldığı tarih arasında geçen 11 günlük süre içerisinde gerçekleşen velayetin değiştirilmesini gerektirecek bir durumun varlığı ve babanın velayet görevini kötüye kullandığı veya savsakladığı kanıtlanamamıştır. Açıklanan sebeplerle davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.04.2016 (Çrş.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.