Nafakaya İcra Takip Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Yargıtay Kararı

Şub 13, 2020 | Nafaka Avukatı

Yargıtay Kararı: Esas : 2016/5100 Karar : 2016/6041 Tarih : 19.04.2016

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/5100
Karar : 2016/6041
Tarih : 19.04.2016

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dilekçesinde; tarafların 2011 yılında boşandıklarını, boşanma davasında davacının 10.05.2011 tarihli duruşmada vekili ile verdiği beyanında gerek kendisi için gerekse müşterek çocuk için talep ettiği nafaka talebinden feragat ettiğini belirttiğini, boşanma davasının görüldüğü mahkemece verilen 24.01.2011 tarihli ara karar ile davacı lehine aylık 500,00 TL müşterek çocuk lehine ise aylık 300,00 TL olmak üzere toplam 800,00 TL tedbir nafakasına hükmedildiğini, mahkemenin davacının 10.05.2011 tarihli feragati olmasına rağmen tedbir nafakasını kaldırmadığını, bu nedenle davacının mahkeme kararı olması nedeniyle icra baskısı altında yargılama süresince 25 aylık süre boyunca nafaka bedellerini ödediğini, boşanma kararının temyiz edilmesi neticesinde ise davalının 10.05.2011 tarihli beyanı ile kendisi ve müşterek çocuk için nafaka talebinden vazgeçmesi nedeniyle dava tarihinden hükmün kesinleşmesine kadar nafaka tayinin doğru olmadığı gerekçesiyle kararın bozulduğunu, bozma sonrasında ise mahkemece bozma ilamına uyularak davalının nafaka talebinden feragat etmesi nedeniyle nafaka talebinin reddine karar verildiğini ve bu kararın kesinleştiğini, davacının bu 25 aylık sürede davalıya ödenen 19.300,00 TL’nin davalıdan tahsil için davalı hakkında …İcra Müdürlüğü’nün 2014/9 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yaptığını, davalının takibe itirazı nedeniyle takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali ile takibin devamına ve davacı lehine % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; tedbir nafakasının boşanma davasının isteğe bağlı olmayan hükümlerinden olduğunu, yine nafaka borcunun ahlaki bir borcun yerine getirilmesi olduğunu, ahlaki bir ödevin yerine getirilmesinden kaynaklı ödemelerin ise geri istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini ve davalı lehine %20 kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile, …İcra Müdürlüğü’nün 2014/9 Esas sayılı dosyasındaki 19.300 TL asıl alacağın kesinleşme tarihi olan 17.09.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek şekilde devamına, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; davacı taraf icra takip talebinde ve dava dilekçesinde faiz isteminde bulunduğuna göre mahkemece ana para alacağına icra takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken asıl alacağın kesinleşme tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru görülmemiş ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, davalı vekilinin bu yönden temyiz itirazının kabulü ile, hükmün 1.fıkrasına “…asıl alacağın kesinleşme tarihi olan 17.09.2013 tarihinden…” ifadelerinin hüküm fıkrasından çıkartılması ile yerine ”…icra takip tarihi olan 03.01.2014 tarihinden itibaren …” ifadelerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yargıtay Kararı Esas 20165100 Karar 20166041 Tarih 19.04.2016

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.