SGK Cezai Şart Yargıtay Kararı

Şub 10, 2020 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/9942
Karar : 2014/10842
Tarih : 27.05.2014

Yukarıda Tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra takibinin dayanağı olan Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.12.2013 tarih ve 2011/694 Esas, 2013/434 Karar sayılı ilamı ile “taraflar arasındaki sözleşmenin 2 yıl süreyle feshine ve 19.484,57 TL cezai şart bedelinin tahsiline ilişkin SGK Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 25.02.2011 tarih ve 3.474.300 sayılı işlemin iptaline” karar verildiği, hüküm fıkrasının bu haliyle alacaklı lehine belli bir miktarın tahsiline dair eda hükmünü içermediği görülmektedir.

Bu nedenle anılan ilama dayanılarak cezai şart bedelinin tahsili istenemez ise de; ilamda hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden ilamlı takip yapılması olanaklıdır. Mahkemece bu kalemler ayrı tutularak, takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, tümden iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yargıtay Kararı Esas 20149942 Karar 201410842 Tarih 27.05.2014

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.