Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yargıtay Kararı: Esas : 2007/522 Karar : 2007/3713 Tarih : 02.03.2007

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2007/522
Karar : 2007/3713
Tarih : 02.03.2007

2004 s. İİK25
Takip dayanağı ilamın hüküm bölümünde 3. bendi aynen, (Protokolün 5. md.’si gereği müşterek çocuklar 16.03.1999 doğumlu Emene Özge Kanyılmaz ile 02.03.2004 doğumlu Zeynep Gül Kanyılmaz’ın velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına, davalı baba ile protokolde belirtildiği üzere her sene kurban bayramlarında ve yarıyıl tatilinin 1. haftası ile yazın yılda bir ay yanına alarak şahsi ilişki tesisinin sağlanmasına, yol masraflarını kendisinin temin etmesine) açıklamalarına yer verilmiştir. 13.11.2006 tarihinde başlatılan takipte borçluya çıkarılacak çocuk teslimine ilişkin örnek: 3 icra emrinde, icra emri tebliğinden itibaren 7 gün içinde çocuğun teslimini içerdiğinden yukarıda açıklanan ilam hükmüne aykırı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir. Zira ilamda belirtilen zamana uygun düşecek biçimde borçluya icra emri tebliği gerekirken bu aşamada 7 gün içinde çocuğun teslimin istenmesi doğru olmadığından şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Adana Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.