Yargıtay Kararı: Esas : 2005/929 Karar : 2005/2223 Tarih : 14.03.2005

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2005/929
Karar : 2005/2223
Tarih : 14.03.2005

Nafaka borcunu ödememekten sanık Mehmet Ateş’in yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair KOZAN İcra Ceza Mahkemesinden verilen 16.7.2004 gün ve 2004/155 esas 2004/245 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 3.2.2005 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Ödeme emrinin tebliğ edildiği 9.12.2002 tarihinden, şikayet tarihi olan 25.5.2004 tarihine kadar geçen süre içinde, İİK.nun 78.maddesine göre haciz talebinde bulunulmadığı, şikayet tarihi itibariyle icra dosyasının işlemden kaldırılması koşullarının oluştuğu gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA 14.3.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.