Yargıtay Kararı: Esas : 2004/9719 Karar : 2004/10308 Tarih : 20.09.2004

Ara 29, 2019 | Genel Yazılar

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/9719
Karar : 2004/10308
Tarih : 20.09.2004

BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ
VELAYET
2004 s. İİK2525/b
4721 s. MK335336
ÖZET
Velayet hakkı anneye verilen küçük ile davacı baba arasında kişisel ilişki düzenlenirken ” küçüğün babaya gönderilmesi suretiyle” kişisel ilişkiye karar verilmesi hatalıdır.
Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 4.5.2004 gün ve 5042 – 5750 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan karar düzeltme isteği yersizdir.

2- Davalının kişisel ilişki yönünden karar düzeltme talebine gelince;

Velayet hakkı anneye verilen küçük Bentsu Tarak ile davacı baba arasında kişisel ilişki düzenlenirken ” küçüğün babaya gönderilmesi suretiyle” kişisel ilişkiye karar verilmesi doğru değildir. Bu sebeple davalının karar düzelme isteğinin kabulüne, ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün de düzeltilerek onanması yönüne gidilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle davalının kişisel ilişkiye yönelik karar düzeltme talebinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesi uyarınca kabulüne, Dairemizin 4.5.2004 tarih 2004/5042 esas, 2004/5750 karar sayılı onama karının kişisel ilişki yönünden kaldırılmasına, ancak mahkeme kararındaki yanlışlık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasındaki “davacı babaya gönderilmek suretiyle” sözlerinin hükümden çıkartılmasına, bunun yerine “davacı baba tarafından alınması suretiyle İcra İflas Kanunu 25/b maddesine uygun şekilde” sözlerinin yazılmasına ve kararın bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, davalının sair karar düzeltme isteklerinin 1. bentteki nedenlerle REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 20.09.2004

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.