Yargıtay Kararı: Esas : 2004/6405 Karar : 2004/9906 Tarih : 23.09.2004

Ara 31, 2019 | Genel Yazılar

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/6405
Karar : 2004/9906
Tarih : 23.09.2004

Nafaka borcunu ödememekten sanık ‘ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ANKARA 13.İcra Ceza Mahkemesinden verilen 4.12.2003 gün ve 1503 esas 2379 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 21.5.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Şikayetin dayanağını oluşturan nafaka alacağına ilişkin icra emrinin borçlu-asil yerine,vekiline tebliğ edildiğinin anlaşılması karşısında, icra emrinin borçlu vekiline tebliğinin cezai sorumluluk bakımından sanık aleyhine sonuç doğurmayacağı gözetilmeden, yasal koşulları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

2-Kabule görede; Hükümden önce 30.7.2003 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4949 sayılı Kanunun 103. maddesi uyarınca İİK.nun 354. maddesinin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olduğu gözetilmeden, hükümde “sanığın temyizi üzerine mahkumiyet kararının onanmasından sonra ödeme veya vazgeçme halinde cezanın yarısının düşürüleceği” ihtaratına yer verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 23.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.