Yargıtay Kararı: Esas : 2004/6119 Karar : 2004/9943 Tarih : 23.09.2004

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/6119
Karar : 2004/9943
Tarih : 23.09.2004

Nafaka borcunu ödememekten sanık X’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair TEKİRDAĞ İcra Ceza Mahkemesinden verilen 11.12.2003 gün ve 1557 esas 2701 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 21.5.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Sanığın Tekirdağ İcra Ceza Mahkemesince nafaka borcunu ödememek (aynı takip ile) suçundan İİK.nun 344.maddesine göre 16.1.2002 tarihinde cezalandırıldığı anlaşılmakla bu cezanın infaz edilip edilmediği araştırılarak, infaz edilmiş ise infaz tarihi ile şikayet tarihi arasında işleniş ve ödenmemiş cari nafakanın bulunup bulunmadığı saptanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-Yenileme dilekçesinin tebliğinin Tebligat kanunun 21.maddesine uygun olmadığının gözetilmemesi,

3-Takibe konu Tekirdağ 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 8.2.2002 tarih 2001/27 esas, 2002/49 karar sayılı ilamının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılmaması,

4-Sanığın nüfus kaydı getirtilmeden, gerekçeli karar başlığında nüfus tarihinin gerçekle bağdaşmayacak şekilde 1071 olarak yazılması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 23.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.