Yargıtay Kararı: Esas : 2004/4930 Karar : 2004/9902 Tarih : 23.09.2004

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/4930
Karar : 2004/9902
Tarih : 23.09.2004

Nafaka borcunu ödememekten sanık X’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair BORNOVA İcra Ceza Mahkemesinden verilen 16.9.2003 gün ve 528 esas 972 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 14.4.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Suç tarihinde uygulanan kanun ve TCK.nun 2/2.madde ve fıkrası uyarınca, takip dayanağı nafaka ilamının kesinleşip-kesinleşmediği araştırılmadan, eksik soruşturma ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Şikayetin dayanağını oluşturan nafaka alacağına ilişkin icra emrinin borçlu-asil yerine, vekiline tebliğ edildiğinin anlaşılması karşısında, icra emrinin borçlu vekiline tebliğinin cezai sorumluluk bakımından sanık aleyhine hukuk sonuç doğurmayacağı gözetilmeden, yasal koşulları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

3-Hükümden önce 30.7.2003 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanunun 103.maddesi uyarınca İİK.nun 354.maddesinin 2.fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olduğu gözetilmeden, hükümde “sanığın temyizi üzerine mahkumiyet kararının onanmasından sonra ödeme veya vazgeçme halinde cezanın yarısının düşeceği” ihtaratına yer verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 23.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.