Yargıtay Kararı: Esas : 2004/4930 Karar : 2004/9902 Tarih : 23.09.2004

Ara 31, 2019 | Genel Yazılar

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/4930
Karar : 2004/9902
Tarih : 23.09.2004

Nafaka borcunu ödememekten sanık X’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair BORNOVA İcra Ceza Mahkemesinden verilen 16.9.2003 gün ve 528 esas 972 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 14.4.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Suç tarihinde uygulanan kanun ve TCK.nun 2/2.madde ve fıkrası uyarınca, takip dayanağı nafaka ilamının kesinleşip-kesinleşmediği araştırılmadan, eksik soruşturma ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Şikayetin dayanağını oluşturan nafaka alacağına ilişkin icra emrinin borçlu-asil yerine, vekiline tebliğ edildiğinin anlaşılması karşısında, icra emrinin borçlu vekiline tebliğinin cezai sorumluluk bakımından sanık aleyhine hukuk sonuç doğurmayacağı gözetilmeden, yasal koşulları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

3-Hükümden önce 30.7.2003 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanunun 103.maddesi uyarınca İİK.nun 354.maddesinin 2.fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olduğu gözetilmeden, hükümde “sanığın temyizi üzerine mahkumiyet kararının onanmasından sonra ödeme veya vazgeçme halinde cezanın yarısının düşeceği” ihtaratına yer verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 23.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

 
 
 
 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.