Yargıtay Kararı: Esas : 2004/23977 Karar : 2005/1267 Tarih : 28.01.2005

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/23977
Karar : 2005/1267
Tarih : 28.01.2005

ÇOCUĞUN REŞİT OLMASI
ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ
TEDBİR NAFAKASI

2004 s. İİK25
4721 s. MK182

ÖZET
Mahkeme, boşanma ve ayrılığa karar verirken olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk velayet altında ise vasisinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında, katılmak zorundadır. Somut olayda takip ilama dayanılarak takip tarihinde reşit olmayan müşterek çocuk adına anne tarafından başlatılmıştır. Kendisine nafaka bağlanan O.’un reşit olması nedeniyle bu tarihten itibaren tedbir nafakası kendiliğinden kalkacağından takip konusu yapılmış birikmiş nafaka çocuğun bakım ve gözetimi için anneye katkı payı olarak hükmedildiğinden çocuğun daha sonra reşit olması, alacaklının başlattığı bu takibe engel teşkil etmez.
YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Medeni Kanunun 182/1. maddesinde “mahkeme, boşanma ve ayrılığa karar verirken olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk velayet altında ise vasisinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler” hükmüne yer verilmiştir. Ayna maddenin 2. bendine göre ise; “velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında, katılmak zorundadır.” Somut olayda takip Ankara 1. Aile Mahkemesinin 12.2.2004 tarih ve 2003/1022K. 2004/129E. Sayılı ilamına dayanılarak takip tarihinde reşit olmayan müşterek çocuk adına anne tarafından başlatılmıştır. Kendisine nafaka bağlanan Orkun’un 5.6.2004 tarihinde reşit olması nedeniyle bu tarihten itibaren tedbir nafakası kendiliğinden kalkacağından takip konusu yapılmış birikmiş nafakayı yukarıda yer verilen yasa hükmü gereğince çocuğun bakım ve gözetimi için anneye katkı payı olarak hükmedildiğinden çocuğun daha sonra reşit olması, alacaklının başlattığı bu takibe engel teşkil etmez. Bu nedenle şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Adana Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.