Yargıtay Kararı: Esas : 2004/10559 Karar : 2004/13196 Tarih : 09.12.2004

Ara 31, 2019 | Genel Yazılar

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/10559
Karar : 2004/13196
Tarih : 09.12.2004

Nafaka borcunu ödememekten sanık X’in yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344. maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair İSTANBUL 2. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 29.12.2003 gün ve 1042 esas 6207 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 30.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Duruşma davetiyesine ilişkin tebligat parçasında,Tebligat Kanunun 21. ve Tüzüğünün 28. maddesine göre;Borçlu-sanığın tebligat yapıldığı sırada adresinde bulunmama nedeninin belirtilmemiş olması ve 2 numaralı ihbarnamenin muhatabın kapısına asıldığının gösterilmemesi karşısında tebligat geçersiz bulunduğu gözetilmeden ve savunma olanağı tanınmadan hüküm kurulması,

Kabule görede;

2-Takip konusu yapılan birikmiş nafaka alacağı adi alacak niteliğinde bulunduğundan İİK.nun 344. maddesinde yazılı suçun oluşmayacağı gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesi,

3-İcra emrinin borçlu-sanık vekiline tebliği cezai sorumluluk bakımından sanık aleyhine hukuku sonuç doğurmayacağından, yasal koşulları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

4-İcra takibine esas alınan Eyüp 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.12.2002 gün ve 2001/1177 esas 2002/975 karar sayılı nafaka takdirine ilişkin kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılmaksızın, suçun oluştuğunun kabulü ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

5-İİK.nun 352. maddesi uyarınca dava ve cezanın İİK.nun 354. maddesinde yazılı sebeblerle düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

6-Gerekçeli karar başlığında suç türünün mal beyanında bulunmamak biçiminde yanlış gösterilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 9.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

 
 
 
 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.