Ara Kararda Nafakanın Hükmedildiği Tarih Yazmıyorza Ara Karar Tarihi Esas Alınır – Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2002/20541
Karar : 2002/22805
Tarih : 07.11.2002

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Bucak Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/426 esas sayılı davasının yargılaması sırasında 19.03.2002 tarihli ara kararı ile hütmedilen tedbir nafakasının genel haciz yolu icra takibine konu edilmesi mümkündür. Ara kararında tedbir nafakasının daha önceki bir tarihten itibaren başlatılacağı yönünde bir hüküm bulunmadığına göre, alacaklının isteminin başlangıç tarihi 19.03.2002 olarak memurlukça kabul edilip işleyecek nafakalar buna göre hesap edilecektir. Bu durumda Merciin nafakanın başlangıç tarihi belirtilmediği için alacağın tahsilinin yargılamayı gerektirdiğine ilişkin gerekçesinde isabet yok ise de, ara kararından önceye ait işlemiş nafaka yönünden itirazın kaldırılması isteminin reddi yukarıdaki gerekçeye göre sonucu itibariyle doğrudur. O halde, sonucu doğru mercii kararı onanmalıdır.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mercii kararının İİK’ nun 366. ve HUMK’ nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 4.960.000 lira onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 07.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.