Nafaka İtirazın Kaldırılması Hasım Hatası Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2000/8575
Karar : 2000/9204
Tarih : 05.06.2000

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.5.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçluların sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip talepnamesinde borçlu olarak gösterilen Av.Şefik Gazioğlu nafaka borçlusu olmayıp borçlu vekilidir. Adı geçen borçlu için sonuç kararda itirazın kaldırılması talebinin reddine ve talebi bulunduğundan lehine tazminata hükmedilmesi gerekirken ara karar ile usule uygun olmayan bir şekilde karar verilmesi ve tazminata hükmedilmemesi isabetsizdir.

Ayrıca takibe dayanak yapılan tedbir niteliğindeki nafaka kararında aylık 40.000.000.-TL.’ye hükmedildiği ve bu nafakanın artırıldığına ilişkin bir hüküm bulunmadığı halde 4.9.1999 ile 4.10.1999 tarihleri arası için aylık nafakanın 180.000.000.-TL. üzerinde kabulü ile bu miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 5.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.