Yargıtay Kararı: Çocukların Koruması Davasında Yetkili Mahkeme Diğer Eşin Yerleşim Yeridir

May 21, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/3934
Karar : 2015/7983
Tarih : 30.09.2015

Çocuk mallarının korunmasına ilişkin olarak açılan davada … Asliye Hukuk Mahkemesi ile … Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, Türk Medenî Kanununun 352 ve devamı maddeleri uyarınca açılan çocuk mallarının korunması istemine ilişkindir.

Türk Medenî Kanununun 21. maddesine göre velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babanın ortak yerleşim yeri olduğu gibi, Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi uyarınca sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Somut olayda; mallarının korunması istenen çocukların velayeti boşanma neticesinde anne …’e verilmiş olup, anne …’in 24.11.2014 tarihinde vefat ettiği, çocukların babaları …’in ise sağ olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde; yetkili mahkeme, baba …’in yerleşim yeri mahkemesidir.

Dosya kapsamından, … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise, davalı olarak çocukların üvey babaları … gösterilerek, yerleşim yerinin “…” olduğu gerekçesiyle Antalya Aile Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiş ise de, çocukların babaları …’in nüfus kayıtlarının incelenmesinde MERNİS adresinin ”No:… … …, …/…” olarak belirtildiği gözönünde bulundurularak, bu durumda, uyuşmazlığın … Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.09.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.