Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2016/3640 E. , 2018/14158 K.

Ara 17, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı … vekili, evlilik birliği içinde edinilen … Mah. 1 parsel, 8 nolu bağımsız bölüm ile … ilçesinde bulunan taşınmaz ve davalı adına tescil edilen … plakalı araç ile biriktirilen 15 bin Euro nedeniyle 20.000,00 TL alacağının davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının Savunması

Davalı … vekili, davacının adına kayıtlı bulunan … Yapı Kooperatifi üyeliğini dava dışı 3. kişiye devrettiğini, evlilikte biriktirdikleri 1 kilo altının davalıda olduğunu, bu taşınmaz ile altınların da tasfiyesinin yapılarak takas ve mahsuplaştırılmasını talep ederek davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece davacının … Mah. 1 parsel 8 nolu bağımsız sayılı taşınmaz nedeniyle 91.000,00 TL, araç nedeniyle 12.128,00 TL alacağının olduğunu; ancak davalının mahsup konusu yaptığı kooperatif üyeliğindeki alacağının ise 39.980,00 TL olduğunu, bu sebeple davalının mahsuplaştırma talebini kabul etmiştir. Hükümde davanın kısmen kabulü ile 63.148,42 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının Sarıoğlan’daki taşınmaza yönelik talebinin ise reddine karar vermiştir.

Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hakim, tarafların talep sonucu ile bağlı olup, kararında taleplerin her biri hakkında verilen hükmü göstermesi gerekir (H.M.K. m. 26; 297/2).

Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde davacı taraf, dava dilekçesinde 20.000,00 TL harca esas değer gösterilmek suretiyle dilekçede belirtilen 2 adet taşınmaz, 1 adet araç, para nedeniyle alacağın tahsiline karar verilmesini istemiştir. Dava dilekçesinde ve yargılama sırasındaki davacı beyanlarına göre dava konusunun ne olduğu katkı payı, katılma alacağı veya değer artış payı alacağından hangilerinin talep edildiğini, dava konusu mallardan ne miktarda talep ettiği açıklattırılmadığı gibi talep edilen miktarlar üzerinden harç tamamlanmadan yargılamaya devamla harcı yatırılmamış miktar üzerinden yargılamaya devam edilmesi doğru olmamıştır.

Bu durumda öncelikle mahkemece yapılacak iş, 6100 sayılı H.M.K’nın 31. maddesindeki hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya talep ettiği alacak kalemlerinin her biri yönünden talep ettiği alacak miktarını ayrı ayrı açıklattırılması gerekir. Davacı taraf talebini açıklamaz ise, bu durumda her bir kalem için eşit alacak talebinde bulunulduğunun kabulü gerekir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı H.M.K’nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı H.U.M.K’nın 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA ve bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve H.U.M.K’nın 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 13.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (8. Hukuk Dairesi 2016/3640 E. , 2018/14158 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.